Are Lithuanian family farms profitable and financially sustainable? Evidence using DuPont model, sustainable growth paradigm and index decomposition analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Are Lithuanian family farms profitable and financially sustainable? Evidence using DuPont model, sustainable growth paradigm and index decomposition analysis
Alternative Title:
Ar Lietuvos ūkininkų ūkiai yra pelningi ir finansiškai tvarūs? Įrodymai taikant DuPont modelį, tvaraus augimo paradigmą ir indeksinio išskaidymo analizę
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2018, vol. 17, no. 1 (43), p. 237-254
Keywords:
LT
Ūkininkavimas / Farming.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos ūkininkų ūkių pelningumas ir plėtra 2005-2015 metais. Tyrimui panaudoti skirtingų ūkininkavimo tipų ir regionų duomenys, apibendrinti Ūkių apskaitos duomenų tinkle. Analizuojant ūkių pelningumą (nuosavo kapitalo grąžą), ir jos pokyčių veiksnius (pelno maržą, turto apyvartumą ir nuosavo kapitalo daugiklį (svertą), taikyta DuPont tapatybė. Straipsnyje pasiūlyta metodika, integruojanti DuPont tapatybę į indeksinio išskaidymo analizės modelį taikant Shapley vertę. Ši metodika leidžia išskaidyti pelningumo pokyčius atskirų veiksnių atžvilgiu. Vertinant Lietuvos ūkininkų ūkių konkurencingumą, buvo pritaikyta konkurencingumo matrica pagal Calandro ir Lane (2007). Tvaraus augimo ir grėsmės tvariam augimui (SGC) santykiniai rodikliai taikyti tikrinant, ar Lietuvos ūkininkų ūkių plėtra yra tvari. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos ūkininkų ūkių pelningumas mažėja. Pelningumo ir tvaraus augimo analizė atskleidė, kad Lietuvos ūkininkų ūkiams vertėtų konstruktyviau panaudoti vidinius išteklius, vykdyti kaštų kontrolę ir pasiekti tinkamą veiklos mastą. Konkurencingumo analizė atskleidė, kad specializuoti javų, augalininkystės ir sodininkystės ūkiai pasižymi santykinai aukštesnėmis pelningumo normomis lyginant su kitais ūkininkavimo tipais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: DuPont metodas; Indeksinė išskaidymo analizė; Lietuvos ūkininkų ūkis; Pelningumas; Tvarus augimas; Šeimos ūkiai; DuPont method; Family farms; Index decomposition analysis; Lithuanian farmers' farm; Profitability; Sustainable growth.

ENThis article examines the Lithuanian family farms profitability and growth throughout the period of 2005-2015. This research relies on the aggregate data from the Farm Accountancy Data Network database for different farming types and regions. The DuPont identity was applied to analyse the profitability (returns on equity) of family farms and its determinants in terms of profit margin, asset turnover, and equity multiplier (leverage). The methodological contribution presented in this paper is the integration of the DuPont model into index decomposition analysis framework based on the Shapley value. Therefore, on is able to decompose the changes in profitability with respect to the explanatory factors. Following Calandro and Lane (2007), the research applies a competitiveness matrix to evaluate competitiveness of family farms. Sustainable growth ratio and sustainable growth challenge (SGC) ratio are used to test whether Lithuanian family farms growth had been sustainable. The results show that Lithuanian family farms have negative profitability growth. The profitability and sustainability growth analysis show that farmers must better to exploit all internal resources, used cost control and to improve the scale of operations. Competitive analysis revealed that specialist cereal, oilseeds and protein crops, general field cropping, and horticultural family farms are characterized by a relatively higher profitability and growth if opposed to the other farm types. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82048
Updated:
2020-04-18 07:38:30
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: