Socialinės teorijos pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės teorijos pagrindai
Alternative Title:
Foundations of social theory
Editors:
Bareikytė, Zina, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Margi raštai, 2005.
Pages:
852 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Metateorija: aiškinimas socialiniuose moksluose — Elementarieji veiksmai ir santykiai — Veikėjai ir ištekliai, interesai ir kontrolė — Teisė veikti — Valdžios santykiai — Pasitikėjimo santykiai — Veiksmo struktūros — Socialinių mainų sistemos — Nuo valdžios santykių iki valdžios sistemų — Pasitikėjimo sistemos ir jų dinaminės savybės — Kolektyvinis elgesys — Veiksmingų normų poreikis — Veiksmingų normų įgyvendinimas — Socialinis kapitalas — Korporacinis veiksmas — Konstitucijos ir korporacinių veikėjų kūrimas — Socialinio pasirinkimo problema — Nuo individualaus pasirinkimo į socialinį — Korporacinis veikėjas kaip veiksmo sistema — Teisės ir korporaciniai veikėjai — Valdžios anuliavimas — Savastis — Modernioji visuomenė — Fiziniai asmenys ir naujieji korporaciniai veikėjai — Korporacinių veikėjų atsakomybė — Naujos kartos naujojoje socialinėje struktūroje — Sociologijos santykis su socialiniais veiksmais naujojoje socialinėje struktūroje — Naujoji socialinė struktūra ir naujieji socialiniai mokslai — Socialinio veiksmo matematika — Tiesinė veiksmo sistema — Empiriniai taikymai — Teorijos pratęsimas — Pasitikėjimas tiesinėje veiksmo sistemoje — Galia, perėjimas iš mikro-į-makro-lygmenį ir tarpasmeninis naudingumo palyginimas — Išoriniai poveikiai ir normos tiesinėje veiksmo sistemoje — Nedalūs įvykiai, korporaciniai veikėjai ir kolektyviniai sprendimai — Tiesinės veiksmo sistemos dinamika — Nepastovios ir laikinos veiksmo sistemos — Vidinė veikėjų struktūra — Literatūra — Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTJamesas S. Colemanas – vienas iš svarbiausių XX amžiaus antrosios pusės socialinių teoretikų, racionalaus pasirinkimo sociologijos atstovas. Knygoje „Socialinės teorijos pagrindai“ Colemanas iš savosios paradigmos pozicijų pristato fundamentalias socialinės teorijos problemas ir jų sprendimo būdus. Be to, autorius mano, kad socialinė teorija nėra vien akademinės pratybos, ji turinti įtakoti ir patį socialinį pasaulį. Colemanas – metodologinis individualistas, tačiau labai savotiškas. Greta individualių veikėjų pasirinkimų pripažįstama egzistuojant ir išorinius, ne individualius faktorius, tokius kaip normos, valdžios santykiai, kolektyvinis elgesys ir panašius. Tokiu būdu Colemanas įsijungia į vienos iš pagrindinių šiuolaikinės socialinės teorijos problemų sprendimo paieškas. Ta problema – tai bandymas „sutaikyti“ socialinės teorijos mikro ir makro lygmenis, paaiškinti, kaip individualus elgesys veikia visuomenėje vykstančius procesus, ir atvirkščiai. Colemanas pateikia vieningą konceptualią struktūrą, galinčią ir aprašyti, ir kiekybiškai įvertinti socialinių sistemų stabilumą bei jų kaitą. "Socialinės teorijos pagrindai" - tai knyga, turėsianti ilgalaikį poveikį ekonomikai, politologijai, psichologijai ir kitoms disciplinoms, besidominčioms žmogaus elgesiu.Reikšminiai žodžiai: Socialinė teorija; Santykiai; Valdžia; Social theory; Relationship; Government.

ENJames S. Coleman is one of the most outstanding social theoreticians of the 20th century; a representative of rational choice theory in sociology. In his book Foundations of Social Theory, from the position of his own paradigm Coleman presents fundamental issues of social theory and their solutions. Moreover, the author believes that social theory is not purely an academic exercise and that it should influence the social world as a whole. Coleman is a methodological individualist yet with a peculiar outlook. Among choices available to individual actors he recognises the existence of external, as opposed to individual, factors, such as norms, authority relationship, collective behaviour, etc. Thus Coleman gets involved in the search for one of the key social issues of modern social theory. This issue is an attempt to reconcile micro and macro levels of social theory, explain the role of individual behaviour on processes happening in the society and vice versa. Coleman presents a uniform conceptual structure capable of describing and assessing in quality terms the stability and developments of social systems. Foundations of Social Theory is a book which will have a long-term impact on economics, political sciences, psychology and other branches of science interested in human behaviour.

ISBN:
9986092949
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/426
Updated:
2020-09-17 17:16:27
Metrics:
Views: 268
Export: