Kooperacija prieš rinkos ir valdžios nesėkmes, arba kaip anksčiau laiko sukurti gerą kapitalizmą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kooperacija prieš rinkos ir valdžios nesėkmes, arba kaip anksčiau laiko sukurti gerą kapitalizmą
Alternative Title:
Cooperation against market and government failures, or how to build good capitalism ahead of time
In the Journal:
Problemos. 2012, t. 82, p. 27-58
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Konkurencija / Competition; Politinė ideologija / Political ideology; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas kooperacijos sąjūdžio vaidmuo kapitalizmo raidoje. Nors šis procesas gali baigtis tobulo kapitalizmo sukūrimu, – jo vaizdą pateikia išsamios tobulai konkurencingų rinkų sistemos visuotinės pusiausvyros modelis neoklasikinėje ekonomikoje, kuris yra neoliberalios globalistinės politikos teorinio įkvėpimo šaltinis, – tikrajam kapitalizmui būdingos įvairios ydos, vadinamosios rinkos nesėkmės. Jų priežastys yra ne visų rinkų egzistavimas ir nepakankamas esamų rinkų išsivystymas, taip pat galios ir informacijos asimetrija realiose rinkose. Šių nesėkmių stebėjimas yra vienas iš geresnės alternatyvios ekonominės sistemos – socializmo – paieškų šaltinių. Du pagrindiniai socializmo modeliai yra dėl valdžios nesėkmių žlugęs valstybinis socializmas ir kooperatinis socializmas, kurį tik iš dalies (bet taip pat nesėkmingai) įgyvendino komunistinė Jugoslavija. Nors alternatyvios ekonomiškai pranašesnės už kapitalizmą ūkinės sistemos vizija yra utopinė, vartotojų, kredito ir vertikali gamybinė smulkiųjų gamintojų kooperacija gali geriau už valstybinį kapitalizmą neutralizuoti daugelį rinkos nesėkmių besivystančiose šalyse, kokia buvo ir tarpukario Lietuva. Pirmame straipsnio skirsnyje apžvelgiamos skirtingų ekonominės kooperacijos sričių institucijos, antrame analizuojamos kooperacijos sąjūdžio ideologinės doktrinos, trečiame lyginamos rinkos, valstybinės valdžios ir kooperacijos nesėkmės. Teigiama, kad stipri, nors ir klaidinga ideologija gali padėti sušvelninti kooperacijos nesėkmes – ištaisyti rinkos nesėkmes pasitelkiant valstybės remiamą kooperaciją. Ketvirtame skirsnyje šis teiginys iliustruojamas aptariant kooperacijos ekonominį vaidmenį tarpukario Lietuvoje, kur susiformavo savita periferinio kapitalizmo atmaina – valstybinis kooperatinis kapitalizmas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konkurencija; Kooperacija; Kooperacijos nesėkmės; Kooperatinis socializmas; Rinkos nesėkmės; Valdžios nesėkmės; Valstybinis kooperatinis kapitalizmas; Competition; Cooperation; Cooperation failures; Cooperative socialism; Government failures; Market failures; Market failures, government failures; State cooperative capitalism.

ENThe paper discusses the role of the cooperation movement in the long-term development of capitalism. This process may end with the perfect capitalism as a complete system of perfectly competitive markets represented in the neoclassical general equilibrium model which is the theoretical source of inspiration for the neoliberal globalist policies. However, real capitalism is imperfect because of numerous market failures. Main causes of these failures are incompleteness and underdevelopment of markets, as well as power and informational asymmetries on the really existing markets. The observation of these imperfections is an inspiration source searching for an alternative and allegedly better socialist economic system. The two main models of socialism are state socialism, which has collapsed because of the massive government failures, and cooperative socialism, which was only partially realized in Communist Yugoslavia and also broke down. However, although the dream about the superior economic alternative to capitalism is an utopia, the consumer, credit and vertical production cooperation between small promentducers is superior to state capitalism in coping with market failures in the developing countries, interwar Lithuania (1918-1940) being an exemplary case for this statement. The first section of the paper provides the survey of the economic institutions of cooperation in various areas, the second one discusses the ideologies of cooperation movement. Then the comparison of the failures of market, government, and cooperation follows in the third section.Main conclusion is that strong (even if false) ideology can mitigate the failures of cooperation, empowering the cooperation movement helped by the state to correct market failures. In the concluding fourth section this statement is exemplified by the case study of the economic role of the cooperation movement in the interwar Lithuania, where this movement contributed to the building of a distinctive version of the peripheric capitalism – a state cooperative capitalism. [From the publication]

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41285
Updated:
2018-07-21 12:43:05
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: