The Model of evaluation of the impact of corporate social capital on the operation of enterprise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Model of evaluation of the impact of corporate social capital on the operation of enterprise
Alternative Title:
Įmonės socialinio kapitalo įtakos įmonės veiklai vertinimo modelis
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 4 (54), p. 53-60
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - ne tik pateikti įmonės socialinio kapitalo visuminės įtakos įmonės veiklai vertinimo modelį, bet ir prisidėti prie įmonės socialinio kapitalo teorijos populiarinimo Lietuvos mokslininkų tarpe. Įmonės socialinis kapitalas šiame straipsnyje suvokiamas kaip įmonės ir jos vardu veikiančių individų sąmoningas naudojimasis ryšių tinklais, kurie pasitikėjimo, bendrų įsitikinimų/vertybių, normų ir sankcijų dėka, tenkinant galimybės, motyvacijos ir gebėjimo sąlygas, tampa priemonėmis įmonės tikslui pasiekti. Kadangi įmonės socialinis kapitalas formuojasi elementų komplekso pagrindu ir kiekvieno iš šių elementų savybės gali nuolat kisti, socialinio kapitalo įtaka įmonės veiklai taip pat gali būti labai skirtinga. Atsižvelgiant į tai, formuojant įmonės socialinio kapitalo įtakos vertinimo modelį, būtina pasirinkti tokią socialinio kapitalo rūšių kvalifikacijos sistemą, kuri išsamiausiai atspindėtų galimus jo įtakos variantus. Parengtas baigtinis įmonės socialinio kapitalo įtakos vertinimo kriterijų sąrašas, skirstant juos į dvi grupes: teigiamą įmonės socialinio kapitalo įtaką (naudą) įmonės veiklai atspindintys kriterijai ir neigiamą įmonės socialinio kapitalo įtaką (kaštus) įmonės veiklai atspindintys kriterijai. Visuminei esamo įmonės socialinio kapitalo įtakai įvertinti taikytinas įmonės socialinio kapitalo teigiamą įtaką ir neigiamą įtaką atspindinčių kriterijų įvertinimų sumų skirtumas. Modelis galės būti taikomas bet kuriai įmonei, nepriklausomai nuo jos dydžio, hierarchinės struktūros, veiklos rūšies, ir jo dėka maksimaliai visapusiškai bus įvertinta įmonės socialinio kapitalo visuminė įtaka įmonės veiklai.Reikšminiai žodžiai: įmonės socialinis kapitalas; įmonės socialinio kapitalo įtakos vertinimas; Kaštų ir naudos analizė; Corporate social capital; Evaluation of corporate social capital impact; Cost-benefit analysis.

ENPurpose of the article is not only to present the valuation model of the impact of social capital on the overall activity of company, but also to contribute to the popularization of social capital theory of the company among the Lithuanian scientists. In this article, social capital of the company is perceived as a conscious use of communication networks by the company and individuals who act on behalf of this company, and which thanks to the trust, shared beliefs / values, norms and sanctions and by meeting the conditions for opportunities, motivation and skills, become the means to achieve the objectives of the company. Since the social capital of the company is formed on the basis of complex elements, and the characteristic of each of the following element can constantly vary, the influence of social capital on the activity of company can also be very different. Considering this, during the formation of valuation model of the impact of social capital, it is necessary to choose the qualifications system for kinds of social capital, which would comprehensively reflect the variations of its potential impact. A complete list of criteria for the assessment of impact of social capital on the company has been developed by splitting them into two groups: criteria reflecting a positive impact (benefits) on the social capital of company, and the ones reflecting a negative impact (costs) of the social capital on the company. To evaluate an overall impact of social capital on the company, the difference between the positive impact and negative impact of social capital on the company reflecting criteria should be applied. The model can be applied to any company, regardless of its size, hierarchical structure, type of activity, and the most comprehensive assessment of the overall impact of social capital on the activity of the company can be made by courtesy of this model.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18352
Updated:
2018-12-17 12:05:48
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: