Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinis teisinis diskursas dėl administracinio proceso
Alternative Title:
National legal discourse for administrative process
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 3 (81), p. 91-98
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas kai kurioms Lietuvos administracinio proceso problemoms ir galimiems jų sprendimo būdams aptarti. Pateikiami pasiūlymai, diskutuojama nacionalinio administracinio proceso klausimais. Autoriai stengiasi atskleisti teismo, kaip centrinės proceso figūros, vaidmenį nagrinėjant administracines bylas. Analizuojamos teismo aktyvumą lemiančios priežastys ir tokio aktyvumo ribos, aptariamas teismo santykis su byloje dalyvaujančiais asmenimis, jų procesinių teisių ir pareigų pasiskirstymas. Atsižvelgdami į nacionalinio administracinio proceso plėtrą autoriai siūlo įtvirtinti teismo ir proceso šalių bendradarbiavimo principą. Kartu nagrinėjamos šio principo išraiškos galimybės: teismo pareiga su šalimis apsvarstyti bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, procesinių staigmenų draudimas, taikių susitarimų skatinimas ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Administrative process.

ENThe objective of the article is to discuss some problems of the Administrative Proceedings of Lithuania and suggest possible solutions. The article discusses the issues of the National Administrative Proceedings and delivers proposal on this regard. The authors aim to disclose the role of a court as a central actor of proceedings of administrative cases. They analyse the reasons and the boundaries of court activities, discuss the relationship between a court stakeholders of a case, and think over the distribution of their rights and duties during the administrative proceeding. Taking into account the development of the National Administrative Proceedings, the authors suggest implementing the principle of cooperation between stakeholders of the proceeding and the court. They analyse possible expression of such principle: court duty to discuss the case with the stakeholders from factual and legal aspects, restricting procedural surprises, encouraging peace agreements, etc.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6689
Updated:
2018-12-17 11:49:26
Metrics:
Views: 48    Downloads: 5
Export: