Mediacijos privačiuose ginčuose teisinio reguliavimo tendencijos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mediacijos privačiuose ginčuose teisinio reguliavimo tendencijos Lietuvoje
Alternative Title:
Tendencies of legal regulation of mediation in private disputes in Lithuania
In the Journal:
Justitia. 2007, Nr. 2, p. 21-32, 114-115
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Mediacija / Mediation; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTMediacija šiuo metu Lietuvoje žengia pirmuosius vis dar netvirtus žingsnius. Teisės ir psichologijos mokslai rimčiau domėtis mediacija ir jos metodikomis pradėjo ne itin seniai. Vyksta mediatorių mokymai. Įvairiose institucijose ir organizacijose pradėti įgyvendinti bandomieji mediacijos projektai. Mediacijos taikymo pradžia kelia nemažai neaiškumų ir opių klausimų, kuriems spręsti nepakanka vien sutartinių priemonių ar pavienių instituciją bei organizaciją priimtų aktų, tokių kaip mediacijos reglamentai ar taisyklės. Įvertindama tai teisingumo ministro sudaryta Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) taikymo problemą stebėsenos darbo grupė, be CPK pakeitimų, 2006 metais parengė ir pateikė svarstyti Mediacijos privačiuose ginčuose įstatymo projektą (toliau - Projektas). Straipsnyje siekiama atskleisti, kas nulėmė minėto Projekto atsiradimą ir vienokį ar kitokį jo turinį. Šio straipsnio autorius yra ir Projekto tiesioginis rengėjas, todėl Projekto nuostatos daugiausia analizuojamos konstruktyviojo diskurso metodu. Baigiant rengti straipsnį Projektas buvo išsiųstas derinti Vyriausybės reglamento nustatyta tvarka. Taigi šiame straipsnyje kalbama tik apie idėjas, įgyvendintas pirmojoje Projekto redakcijoje. Projekto baigtį numatyti dar anksti. Toliau pateikta medžiaga gali būti naudinga ir turėti tam tikrą išliekamąją vertę. Atsižvelgiant į Projekto derinimo ir svarstymo rezultatus ši medžiaga galės būti naudojama arba kaip naujai priimto teisės akto travaux preparatoires papildymas (jeigu Projektas galiausiai bus priimtas ir taps įstatymu), (arba) ir kaip medžiaga tolesniam teisės mokslo diskursui dėl optimalaus mediacijos teisinio reguliavimo Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinės teisė; Mediacija; Mediacijos teisinis reguliavimas; Privatus ginčas; Tarpininkavimas sprendžiant ginčus; Teisės mokslai; Įstatymo projektas; Legal Sciences, Civil Law, Mediation disputes, mediation legal regulation; Lithuania; Mediation; Private dispute; Project of law.

ENMediation in Lithuania has recently started to develop in a more rapid manner. Many questions, which the mediation practice can not resolve by itself, were revealed thus creating a demand for its legal regulation by law. Therefore, a relevant draft law was prepared by the working group under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania in 2006. The author of this article, being also an author of the text of the draft law, presents his observations on the reasons that stimulated the drafting of the law and what ideas lie behind the specific provisions of the law. As concerns the main rationale for the draft law, it is the following: 1) the law should become an additional impetus for further cvolvemcnt of mediation practice; 2) it should create a friendly legal environment for the development and practice of mediation. The ideology of "soft" legal regulation is implemented in the draft law in order to avoid making artificial obstacles for the development of mediation. Therefore, the draft law is in principle very short and laconic. The following are the most essential aspects of mediation covered by the above-mentioned draft legal regulation: - the definition of mediation; - its main principles; - the official recognition and enforceability of agreements to mediate; -the official recognition of mediation outcome - settlement agreements - and possibility to make them enforceable through application to court in summary procedure; - the main rules of conduct (ethics) of mediators; - the scope and guaranties of the principle of confidentiality; - the suspension of limitation terms. [From the publication]

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36597
Updated:
2014-01-10 21:06:25
Metrics:
Views: 69
Export: