Administracinių teismų sprendimų vykdymo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinių teismų sprendimų vykdymo problemos
Alternative Title:
Problems of the execution of judgements of administrative courts
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 69 (61), p. 13-21
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas administracinių teismų sprendimų vykdymo procesas. Šio proceso svarbą autorius pabrėžia remdamasis Europos Žmogaus Teisių teismo praktika. Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad bet kurio teismo sprendimo vykdymas pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. turi būti suprantamas kaip integrali „teismo dalis“. 1999 m. sukūrus administracinių teismų sistemą iš esmės buvo užbaigtas administracinio proceso formavimas Lietuvoje. Nors administracinių bylų procesą reglamentuoja specialus Administracinių bylų teisenos įstatymas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Civilinio proceso kodeksas; Konvencijos; Administraciniai teismai.

ENThe article analyses the process of enforcing rulings of administrative courts. The importance of the process is underlined by referring to the case-law of the European Court of Human Rights. On multiple occasions the court indicated that any enforcement of a court ruling in line with Article 6 of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms should be regarded as an integral ‘part of the case-law’. In 1999, when the system of administrative courts was developed, the formation of administrative proceedings was completed in Lithuania. Administrative proceedings are regulated by the Law on Administrative Proceedings.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1773
Updated:
2018-12-17 11:35:02
Metrics:
Views: 54    Downloads: 14
Export: