Asmens teisė į teisminę gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose teismuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens teisė į teisminę gynybą ir jos įgyvendinimo probleminiai aspektai Lietuvos administraciniuose teismuose: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
232 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vilniaus universitete. Publikacijos disert. tema: lap. 232 (2 pavad.). Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Right to judicial protection of a person and problematic aspects of exercising this right in Lithuanian administrative courts Vilnius : [Vilnius University], 2007 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacija siekiama ištirti, ar esamu reglamentavimu pakankamai užtikrinamas asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas Lietuvos administraciniuose teismuose. Atsižvelgiant į aktualijas, disertacijos pirmuoju skyriumi apibrėžiamas istorinis Lietuvos administracinių teismų sistemos vystymosi laikotarpis, lyginamuoju aspektu aptariama Lietuvos administracinių teismų sistema bei asmens teisės kreiptis teisminės gynybos į administracinius teismus samprata, vertinamas asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas konstituciniu bei tarptautiniu lygmenimis. Disertacijos antrame skyriuje analizuojami išankstinio ne teismo tvarka (ikiteisminio) proceso reglamentavimo trūkumai. Trečiame skyriuje asmens teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo aspektu analizuojami bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijos atribojimo probleminiai aspektai, aptariami rūšinio (dalykinio) bylų teismingumo nustatymo kriterijai bei ginčų dėl bylų teismingumo probleminė praktika. Disertacijos ketvirtuoju ir sekančiais skyriais pateikiami administracinių bylų šalių atstovavimo išlaidų atlyginimo Lietuvoje probleminiai aspektai, dėstomi kiti teisės kreiptis teisminės gynybos į pirmos instancijos bei apeliacinės instancijos Lietuvos administracinius teismus reglamentavimo trūkumai, pateikiami pasiūlymai įstatymų leidėjui dėl esamo reglamentavimo tobulinimo, taip pat analizuojami administracinio proceso atnaujinimo – revizijos proceso ypatumai bei administracinio proceso kasacine tvarka įgyvendinimo galimybės. [LMT]

ENThe thesis seeks to research if the regulations present ensure sufficient implementation of the individual right to legal defence in administrative courts of Lithuania. Taking into consideration facts, the first part of the thesis defines the historic period of the development of Lithuanian administrative court system, comparatively discusses the system of administrative courts of Lithuania and the concept of the individual right to apply for legal defence, and evaluates the implementation of the individual right to legal defence in the constitutional and international levels. The second part of the thesis analyses the shortages of regulations applicable in regards to early non-judicial (prejudicial) proceedings. The third part analyses problem of separating courts of general competence from the administrative ones from the perspective of implementing the individual right to legal defence, discusses criteria of defining specific (formal) case jurisdiction, and reveals practical experience of disputes in regards to case jurisdiction. The fourth and foregoing parts of the thesis deal with aspects of compensating the expenses occurred while representing parties in administrative cases in Lithuanian courts; deliver other shortages of regulations ensuring the individual right to apply for legal defence at the first instance and the appeal court of Lithuania; provide suggestions for the improvement of this regulation; and analyse particularities of the renewal of administrative process (revision) and the possibilities of conducting administrative process under the rules of cassation.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13117
Updated:
2014-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 58
Export: