Kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymo institutas Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse istorinis lyginamasis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymo institutas Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse
Alternative Title:
Institute of reconciliation between defendant and victim in the criminal code of the Republic of Lithuania: historical and comparative aspects
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 45 (37), p. 59-69
Summary / Abstract:

LTGalimybė švelniau bausti kaltininką, susitaikiusį su nukentėjusiuoju, buvo numatyta pirmuosiuose rašytiniuose Lietuvos teisės aktuose, Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940) Baudžiamajame statute. Šiuolaikinėje Lietuvos baudžiamojoje teisėje susitaikymo instituto užuomazgos buvo pradėtos įtvirtinti baudžiamajame procese, privataus kaltinimo bylų institute. Baudžiamajame kodekse galimybė atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius buvo reglamentuota 1993 m.; ši nuostata išliko ir 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Lyginant su 1961 m. Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, galiojantis Baudžiamasis kodeksas nustato galimybę plačiau ir dažniau taikyti šią atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšį – išplėstas ratas nusikalstamų veikų, kurias padaręs kaltininkas gali susitaikyti su nukentėjusiuoju; numatomos palankesnės sąlygos kaltininkui, atlyginant nukentėjusiajam padarytą žalą; numatyta mažiau atvejų, kuomet draudžiama taikyti šią atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšį. Daugelio Vakarų Europos valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtinta panaši į Lietuvos Respublikos BK 38 straipsnyje įtvirtintą atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis, kurios taikymo esmine sąlyga yra nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas. Savo esme tapatus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 straipsnyje įtvirtintam atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius institutas egzistuoja daugiausia postsovietinėse valstybėse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstama veika; Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės; Susitaikymas; Crime; Exemption of criminal responsibility; Reconsiliation.

ENThe possibility to mitigate punishment for the offender who has settled with the victim was provided in the first written legislation of Lithuania, the Penal Statute of the Independent Lithuania (1918-1940). In the contemporary penal law of Lithuania, the rudiments of the institute of settlement were first fixed in the penal process, the institute of private prosecution cases. The penal code regulated the possibility to release from prosecution if the offender and the victim settle in 1993; this provision survived in the penal code of the Republic of Lithuania effective as of May 1, 2003. Compared with the penal code of the Republic of Lithuania of 1961, the effective code provides for a possibility to apply this type of release from amenability wider and more often – there are more offences that can result in the offender settling with the victim, the terms of the offender compensating the damages for the victim are better, there are less cases when this type of release from amenability can apply. Penal laws of many Western European countries provide for this type of release from amenability, which applies subject to the essential condition that the damages caused by the offence get compensated.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4734
Updated:
2018-12-17 11:09:06
Metrics:
Views: 38    Downloads: 10
Export: