Administracinio proceso teisinio reglamentavimo problemos Lietuvos Respublikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinio proceso teisinio reglamentavimo problemos Lietuvos Respublikoje
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2006.
Pages:
269 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — I dalis. Socialinių pokyčių įtaka administracinės teisės ir administracinio proceso raidai — II dalis. Administraciniai gebėjimai kaip veiksmingo administracinio proceso modelio sudedamoji dalis arba savybė — III dalis. Administracinio proceso samprata: 1. Teisinis procesas — viena iš proceso rūšių; 2. Administracinis procesas ir kiti teisiniai procesai; 3. Teisės taikymas - vienas iš būdų atsirasti subjektinėms teisėms ir pareigoms; 4. Administracinio proceso sąvokos apibrėžimas — IV dalis. Kai kurių administracinio proceso turinio elementų samprata: 1. Administracinė procedūra ir administracinis procesas; 2. Administracinė jurisdikcija ir administracinis procesas; 3. Administracinis procesas ir administracinė teisena — V dalis. Administracinio proceso rūšys: 1. Poreikis skirstyti administracinį procesą Į atskiras sudedamąsias dalis arba rūšis; 2. Metodologinis administracinio proceso skirstymo į atskiras rūšis pagrindas; 3. Administracinio proceso rūšys — VI dalis. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso reglamentavimo modelis: 1. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo esmė; 2. Kai kurių užsienio šalių patirtis reglamentuojant bendrąjį valstybinio valdymo įgyvendinimo procesą; 3. Bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo (legitimacinio) proceso reglamentavimo problemos Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje; 4. Lietuvos bendrojo valstybinio valdymo įgyvendinimo proceso reglamentavimo modelis — VII dalis: Išvados ir pasiūlymai; Šaltiniai.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje remiantis Lenkijos, Rusijos, Vokietijos ir kitų šalių administracinio proceso doktrina ir teisinio reguliavimo praktika atskleidžiama administracinio proceso prigimtis, turinys, jo rūšys, teisinio reglamentavimo problemos. Knygoje pateikiamas autoriaus siūlomas Administracinio proceso kodekso modelis, kuris, tikėtina, būtų naudingas pasirenkant galutinį administracinio proceso doktrinos ir teisinio reguliavimo modelį Lietuvoje. Skiriama aukštųjų mokyklų teisės specialybės studentams, visiems besidomintiems administracinio proceso teisinio reglamentavimo problemomis Lietuvoje. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Doktrina; Samprata; Turinys; Elementai; Administracinis procesas; Administrative process; Doctrine; Concept; Content; Elements; Administrative process management model.

ISBN:
9955616237
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77086
Updated:
2022-01-15 17:33:12
Metrics:
Views: 258
Export: