Mokytojų profesinė kompetencija: jos plėtotės darbo vietoje galimybių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų profesinė kompetencija: jos plėtotės darbo vietoje galimybių tyrimas
Alternative Title:
Professional competence of teachers: research of the possibilities for its development at the workplace
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2001, Nr. 3 (29), p. 33-41
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Darbas / Labour. Work; Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos mokytojų kompetencijos plėtotės darbovietėje galimybės. Mokymasis šiame kontekste traktuojamas ne kaip akademinės formalios studijos, o kaip nuolatinis savo veiklos tyrimas, diskusija su kolegomis, savos veiklos refleksija ir t.t. Teoriniai teiginiai yra iliustruojami empiriniais faktais, gautais atlikus dvi skirtingas apklausas. Viena apklausa buvo atlikta seminaro metu Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokykloje, kurioje veikia gimnazijos klasės (N mokytojai= 3). Mokykla savo misijoje akcentuoja kiekvieno nario tobulėjimą, todėl ji buvo pasirinkta tyrimui. Antroji apklausa buvo atlikta A.P.P.L.E. kursų metu: buvo apklausti 28 pedagogai iš įvairių Lietuvos miestų ir regionų, tyrę savo veiklą ir parengę tyrimo ataskaitą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo vieta; Kompetencija; Kompetencijos tobulinimo teorija; Mokymasis; Mokymosi būdai ir procedūros; Mokytojai; Mokytojo kompetencijos; Mokytojo kompetencijos; Profesinis tobulėjimas darbo vietoje; Sociologinė apklausa; Competence; Learning; Learning techniques and procedures; Professional development in the workplace; Sociological survey; Teacher competence; Teacher competence development at the workplace; Teachers; Theory of competence development; Workplace.

ENThe article discusses the possibilities of teacher competence development at the workplace. In this context, learning is not considered to be formal academic studies, but is regarded as constant research of one's own action, discussion with colleagues, reflection on one's action, etc. Theoretical statements of the research have been supported by the empirical facts obtained from two different surveys. The first survey was carried out during a seminar at a secondary school in Vilnius with some gymnasium classes (N teachers=73). The reason for choosing this institution for research was that in its mission the school puts emphasis on the development of all its members. The second survey, fulfilled during the A.P.P.L.E. courses, covered 28 teachers from different Lithuanian towns and regions, who had done their action research and prepared the reports. The results of both surveys have made it possible to state that appropriate skills for independent development of competence are necessary. Having had the conditions facilitating acquiring these skills, the teachers were enabled to independently develop their competence using learning resources at their workplace and perceive learning possibilities in everyday situations. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41494
Updated:
2018-12-17 10:56:45
Metrics:
Views: 53    Downloads: 13
Export: