Kaišiadorių rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo būklė ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaišiadorių rajono pedagogų kvalifikacijos tobulinimo būklė ir perspektyvos
Alternative Title:
Pedagogue Qualification Improvement Status and Prospects in Kaišiadorys District
In the Book:
Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve / sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 7-51
Keywords:
LT
Kaišiadorys; Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Profesinis rengimas / Vocational training; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir reformuojant švietimo sistemą, kito reikalavimai ugdymo institucijoms ir darbuotojams. Itin susirūpinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, kadangi nuo pedagogo kompetencijos priklauso, ar ugdymo procesas bus kokybiškas. Todėl tyrimo problemą nusako pedagogų kvalifikacijos tobulinimo svarba šiuolaikiniuose iššūkiuose ir empirinių duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą trūkumas. Tyrimo tikslas- ištirti bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo būklę ir perspektyvas, remiantis empiriniu tyrimu, atliktu Kaišiadorių rajone. Darbo objektas- pedagogų testinis mokymasis po įsidarbinimo bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo pabaigoje prieita išvadų, kad Lietuvoje kvalifikacijos tobulinimo sistema pertvarkoma pagal Europos Sąjungos šalių patirtį bei švietimo raidos kryptis; pedagogų motyvacija tobulinti kvalifikaciją priklauso nuo kvalifikacijos tobulinimo suderinamumo su jų individualiais poreikiais, tikslais, praktine veikla; kvalifikacijos tobulinimo sistemoje yra nemažai problemų- trūksta įvairesnių ir kokybiškesnių renginių, lėšų stoka; neišplėtoti ryšiai; trūksta įvaizdžio formavimo patirties ir pan. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kvalifikacija; Tęstinis ugdymas; Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai.

ENUpon restoring the Independence of Lithuania and reforming the education system, requirements to education institutions and their employees have also changed. Pedagogue qualification improvement has become a real concern as the success of an education process is subject to pedagogue competence. Therefore the research problem is described by the importance of pedagogue qualification improvement in the light of modern challenges, and the shortage of empirical data on qualification improvement. The research goal is to study the status and prospects of general education school pedagogues based on empirical research done in Kaišiadorys District. The article subject is continuing learning of pedagogues upon placement in a general education school. At the end of the research it has been found out that Lithuanian qualification improvement system is redesigned in line with the European Union experience and education development vectors; pedagogue qualification improvement motivation is subject to how qualification improvement matches their individual needs, aims, practical activities; qualification improvement system has many problems: there is a lack of more diverse and higher quality events and financial resources; contacts are underdeveloped; there is a shortage of image development experience, etc.

ISBN:
9955201177
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5692
Updated:
2013-04-28 16:17:37
Metrics:
Views: 28
Export: