Neformalus suaugusiųjų švietimas : ypatumų ir poreikių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalus suaugusiųjų švietimas: ypatumų ir poreikių tyrimas
Alternative Title:
Non-formal adult education: analysis of characteristics and needs
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 4 (29), p. 111-117
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami neformalaus suaugusiųjų švietimo ypatumai mokymosi visą gyvenimą paradigmoje. Tuo tikslu aptarta neformalaus suaugusiųjų švietimo būklė globalizacijos ir nuolatinės kaitos kontekste, išanalizuotas neformalaus suaugusiųjų švietimo prieinamumas, išnagrinėta neformalaus suaugusiųjų švietimo politikos strategija bei atskleistos neformalaus suaugusiųjų švietimo teorinės prielaidos. Taip pat pristatomas atliktas neformalaus suaugusiųjų švietimo poreikių ir ypatumų tyrimas, kuris atskleidė, kad didžioji dalis apklaustųjų mokymąsi visą gyvenimą supranta plačiąja prasme - kaip asmenybės visapusišką plėtrą ir profesinį tobulėjimą. [...]. Tarp mokymosi neformaliuoju būdu privalumų pedagogų nurodyta galimybė pasirinkti reikalingiausią mokymosi programą, o tarp trūkumų - toks mokymosi būdas reikalauja daug finansinių išteklių, nepatogus laikas. [...] Rekomenduojama plėsti neformalaus mokymų spektrą, diegti įvairesnius kvalifikacijos tobulinimo būdus ir metodus, lanksčiau organizuoti mokymų laiką, taikyti visas įmanomas finansines nuolaidas ir lengvatas; mokyklų vadovams daugiau lėšų skirti pedagogų kvalifikacijai tobulinti, lanksčiau organizuoti darbo grafiką, sudarant galimybes dalyvauti neformalaus mokymo programose; atlikti mokytojų neformalaus mokymosi poreikių tyrimus; išsamiau informuoti apie neformaliojo mokymosi būdus ir galimybes; didinti motyvaciją mokytis neformaliuoju būdu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neformalus suaugusiųjų švietimas; Nuolatinis mokymasis; Pedagogų požiūris; Lifelong learning; Non-formal adult education; Teachers attitude.

ENThe article analyses the characteristics of non-formal adult education in the lifelong learning paradigm. To this end, non-formal adult education state within the context of constant changes and globalization is discussed, the accessibility to non-formal adult education is analyzed, non-formal adult education policy and strategy are explored and theoretical assumptions of non-formal adult education are disclosed. The article also presents an informal adult education needs and characteristics investigation, which revealed that the majority of teachers who participated in the survey understand lifelong learning in the broad sense - as a full personal development and professional development. Adults are stimulated for non-formal education by the continuing growth of the labour market requirements, the desire to improve, broaden horizons and aspirations to gain more knowledge in order to have access to additional work and thus improve the economic status. Many teachers pointed out that the job creates conditions for informal learning, and if the management continues making the conditions for non-formal education easier, most teachers will put their efforts to improve professional knowledge and competencies. Among the advantages of non-formal learning many educators indicated the opportunity to choose the most necessary learning program, and among the weaknesses - that this type of learning requires a lot of financial resources, and that time is inconvenient.Recommendations: adult education must expand the range of non-formal education, to introduce more diverse training methods and techniques, be more flexible in organizing the training time, practice all possible financial discounts and incentives; school management must budget resources for teachers to improve skills, and organize a more flexible work schedule that allows to participate in non-formal training programs; to make the analysis of teachers' non-formal learning needs; to provide more information about non-formal learning methods and opportunities; to increase the motivation for non-formal studies. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33152
Updated:
2018-12-17 12:55:02
Metrics:
Views: 40    Downloads: 7
Export: