Sauga ar simbolis : liaudiškasis krikšto marškinėlių suvokimas moderniojoje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sauga ar simbolis: liaudiškasis krikšto marškinėlių suvokimas moderniojoje visuomenėje
Alternative Title:
Security or symbol: the popular understanding of the Baptism shirt in a mosern society
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2006, t. 29, p. 71-82
Keywords:
LT
Sauga; Simbolis; Krikštas; Marškiniai.
EN
Protection; Symbol; Baptism; Shirt.
Summary / Abstract:

LTSvarbi reikšmė perėjimo į kitą žmogaus gyvenimo etapą apeigų simbolikoje suteikiama drabužiui. Daugelyje kultūrų drabužio pakeitimas siejamas su šiuo perėjimu ar neofito priklausomybe naujajai bendruomenei. Drabužis siejasi ir su krikštu. Krikšto metu ant kūdikio uždėtas apdaras per krikštą įgyja ypatingą vertę, simbolinę bei saugos prasmę. XIX a. pabaigos-XX a. pirmosios pusės krikšto marškinėlių simbolikos tyrimai Lietuvoje atskleidė gana platų liaudiškojo krikšto marškinėlių vertės suvokimo reikšmių mastą. Šie marškinėliai suvokiami ne tik kaip sakralus simbolis, bet ir kaip krikštamotės, nuo šiol dvasine giminyste susietos su kūdikiu, dovana. Straipsnyje bandoma atsakyti į klausimą, kaip kito krikšto marškinėlių vertės suvokimas potradicinėje visuomenėje. Liaudiškojo krikšto marškinėlių apeiginės reikšmės suvokimo potradicinėje visuomenėje analizė leidžia iškelti hipotezę, kad dalis respondentų juos suvokia ne kaip simbolį, bet ir suteikia jiems saugos reikšmę. Tiek tradicinėje, tiek moderniojoje kultūroje išliko vyraujantis krikšto marškinėlių, kaip krikštamotės dovanos, stereotipas. Daugelis laikosi papročio vienu drabužiu krikštyti visus šeimos ar giminės vaikus. Tačiau tradicinėje visuomenėje gyvavusios nuostatos ima užleisti vietą papročiui, kad marškinėlius parūpina kūdikio mama. Visose tirtose vietovėse vyrauja neigiamas požiūris į galimybę skolinti krikšto marškinėlius. Greičiausiai šis požiūris nyksta Latvijoje ir Aukštaitijoje. XX a. II pusėje sparčiai nyko krikšto marškinėlių vartojimo Pirmosios Komunijos rūbui paprotys. Tačiau visose tirtose vietovėse daugumos respondentų teigimu, krikšto marškinėlius reikia saugoti visą gyvenimą.

ENClothes are endowed with an important meaning in symbolism of rituals accompanying individual‘s transition to the other stage of life. Clothes are also related to Christening. Attire a baby puts on at the time of Christening acquires a special value during Christening – a symbolic and protective meaning. The research on symbolic of Christening shirt at the end of XIX c. – the first half of XX c. in Lithuania has identified a fairly wide scale of folk perceptions of Christening shirt values. Such shirt is perceived not only as a sacral symbol, but also as a gift of godmother, from now on related to a baby by spiritual kinship. The article aims to answer the question, how perceptions of Christening shirt value changed in post-traditional society. The analysis of folk perception of ritual meaning of Christening shirt in post-traditional society allows forming hypothesis that a part of respondents perceive it as a symbol, but also endow it with protective meaning. Both traditional and modern culture retained a predominant stereotype of Christening shirt to be godmother‘s gift. Many people uphold the custom of Christening all family or extended family children with one piece of clothing. However, attitudes prevalent in traditional society start to give way to a custom that shirt is provided by baby‘s mother. In all surveyed locations, authors registered predominantly negative attitude towards the possibility of borrowing Christening shirt. This attitude is waning fastest in Latvia and Highland Lithuania (Aukštaitija). In the second half of XX c., the custom of using Christening shirt for the First Communion dressing was in a rapid decline.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5865
Updated:
2018-12-17 11:48:19
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: