Gyvenimo ciklo papročiai : krikštynos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo ciklo papročiai: krikštynos
Alternative Title:
Customs of life cycle: Christening
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, remiantis 1995 ir 2005 metų autorės lauko tyrimų medžiaga, siekiama atskleisti dvidešimtojo amžiaus Punsko ir Seinų krašto gyventojų krikštynų papročius ir juos palyginti su greta, dabartinėje Lietuvos Respublikoje paplitusiais papročiais. Lyginamoji krikštynų analizė parodė, kad daugiau kaip pusamžį nuo Lietuvos atriboto Punsko ir Seinų krašto lietuvių kultūra, pastaraisiais metais lėmė mažiau pakitusius tradicinius šios šventės bruožus. Tai leidžia daryti prielaidą, kad Lenkijos kultūros įtaka šio krašto krikšto papročiams gali būti labai nežymi, apsiribojanti tik lėtesniais sekuliarizacijos procesais šioje šalyje. Iš kartos į kartą perduodami krikštynų papročiai, be abejo patyrė modernizacijos poveikį, tačiau formavosi autonomiškai, tiesiogiai patirdami minimalų gretimose apylinkėse gyvavusių kintančių kultūros bruožų poveikį. Krikštas, kaip krikščioniškas sakramentas, buvo ir yra svarbus žmogaus gyvenime. O dalis tradicinių krikštynų papročių, kaip teigia dauguma respondentų yra saugomi ir verti išsaugoti bei perduoti ateities kartoms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krikštynos; Gyvenimo ciklo papročiai; Punsko ir Seinų kraštas; Baptism; Life cycle customs; The region of Punskas and Seinai.

ENFollowing the 1995-2005 material of field research of the author the article aims to disclose customs of christening of the 20th century of Punskas and Seiniai districts and to compare them with customs currently spread in the Republic of Lithuania. Comparative analysis of christening has shown that Lithuanian culture of Punskas and Seiniai districts being about a half of a century delimitated from Lithuania in resent years destined less varied traditional features of this festival. This lets us to assume that influence of Polish culture towards traditions of this region may be very slight restricted in terms of slower processes of secularization in this country. Customs of christening being transferred from generation to generation of course suffered impact of modernization, however was formed autonomously by directly suffering minimal influence of shifting features of culture existing in neighbouring counties. Baptism as sacrament of Christianity was and still is important event in human life. A part of traditional customs of christening, as many respondents state, are protected and worth to preserve and to transfer for future generation.

ISBN:
8387604941
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6255
Updated:
2020-11-22 13:32:15
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: