Lyčių šališkumas Lietuvos bendrojo mokyklos istorijos kurse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių šališkumas Lietuvos bendrojo mokyklos istorijos kurse
In the Journal:
Istorija [History]. 2004, Nr. 59/60, p. 125-130
Keywords:
LT
Istorijos mokslas / History science; Mokykla / School; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Socialinės teisės / Social rights; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta aptarti aktualius lyčių lygių galimybių klausimus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos istorijos kurse ir atkreipti visų suinteresuotųjų dėmesį į nuoseklų problemos sprendimą. Šio darbo šaltinių bazė – istorijos mokymą(si) Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje reglamentuojantys dokumentai: istorijos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai, istorijos brandos egzamino programa. Kaip programų ir išsilavinimo standartų realizavimo iliustracija naudojamos jau įvykusių istorijos brandos egzaminų užduotys. Tyrimas parodė, kad skirtingų mokyklos pakopų istorijos ugdymo turinyje yra skirtumų lyčių istorijos, lyčių lygių galimybių įtvirtinimo aspektais. Pagrindiniame ugdyme (iki 10 klasės) istorijos mokymą reglamentuojančiuose dokumentuose keliami tikslai skatina tolygų lyčių ugdymą(si). Konkretus šios pakopos istorijos ugdymo turinys, reikalavimai mokinių pažangai byloja apie palankias sąlygas susipažinti su lyčių istorija pamokose. Tuo tarpu 11-12 klasės istorijos bendroji programa ir išsilavinimo standartai lyties aspektu akcentuoja neutralumą, kuris tradicinės istorijos kontekste lemia moterų pasaulio neregimumą. Diskriminacinis „vyriškos istorijos“ dominavimas įtvirtintas istorijos brandos egzamino programoje ir užduotyse. Tam tikrą lyčių šališkumą mokykliniame istorijos kurse lemia tradicinė istorijos dalyko mokykloje samprata. Noras aprėpti visą žmonijos praeitį neišvengiamai veda į politinės istorijos, kurioje nėra vietos moterims, dominavimą.Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokyklos; Berniukai; Brandos egzaminas; Istorijos dalyko programa; Istorijos mokymas; Lytis; Lytis mokyklos istorijos kurse; Lyčių istorija; Lyčių lygybė; Mergaitės; Mokykla; Moterų istorija; Programa; Standartai; Stereotipai; Vadovėlis; Švietimas; Boys; Education; Examination for the school level certificate, standards; Gender; Gender equality; Gender history; Gender in teaching history; General education; Girls; Program; Program of history subject; School; Stereotypes; Teaching history; Teaching of history; Textbook; Women's history.

ENThe article aims to investigate gender in/equality in the documents regulating history teaching in Lithuania’s schools. The quantitative and qualitative analysis of texts and examination tasks in terms of gender roles and relationships shows that: 1) changes in portraying women, who had become apparent in history teaching in Western countries, influence history teaching at basic school (lower secondary level); 2) gender inequality is conspicuous in documents regulating history teaching at secondary school (upper secondary level). Examinations tasks prove that only a few women - either eminent in politics or in war arts - were taken into consideration. Such vestiges of gender discrimination in secondary schools’ curricula are determined by 1) the existence of a traditional model of historical past which accentuated political life, wars, and revolutions, but not the aspects of people’s daily life; 2) scarce mentioning of women in historical sources. The article also contains some suggestions on how to improve this situation in Lithuania’s secondary school curricula. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20426
Updated:
2018-12-17 11:24:20
Metrics:
Views: 46    Downloads: 7
Export: