Radvilų rūmai Dubingiuose : archeologinių tyrimų duomenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radvilų rūmai Dubingiuose: archeologinių tyrimų duomenys
Alternative Title:
Radvila family palace at the Dubingiai castle site
Keywords:
LT
Archeologiniai radiniai / Artefacts; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Dubingiai; Dvarai / Manors; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Rūmai; Viduramžiai / Middle Ages.
EN
Dukes Radvilos/Radziwilł; Manor site; Middle Ages; Palace.
Summary / Abstract:

LTDubingiuose stovėjo galingiausių XVI – XVII a. kunigaikščių Radvilų giminės rezidencija. Dubingių piliavietė žvalgyta 1939 m., 1969 m., 1979 m., 1987 m. bei 2003 – 2006 m. Buvo surasti XVI a. bažnyčios pamatai bei XV a. viduriu – XVII a. pradžia datuotini 54 griautiniai kapai. Archeologinių tyrimų metu buvo siekiama surasti rūmų liekanas, konstatuoti liekanų būklę bei ištirti šalia esantį kultūrinį sluoksnį. Aptikto Radvilų rūmų rūsys ,,A“ turėjo cilindro formos skliautą. Virš šio rūsio buvusios patalpos šiaurės rytų dalyje buvo aptikta grindų liekanų. Iš rytinės rūmų pastato pusės buvo kontraforsas. Mūro statybų etapų buvo mažiausiai du. Remiantis stratigrafine kultūros sluoksnio analize, galima teigti, kad ankstyvesnis statybos etapas yra datuojamas XV a., o vėlyvesnis – XVI a. viduriu – XVI a. II puse. Vėlyvesnio etapo sienoms būdingas gotikinis plytų rišimo būdas, tačiau griežta plytų eilių tvarka nebuvo išlaikyta. Ankstyvesnio mūro, rasto pastato pietrytinės sienos ir kontraforso pamatinėje dalyje, statybai buvo naudojami vidutinio didumo akmenys. Pagal stratigrafiją kultūrinis sluoksnis yra skirstomas į tris laikotarpius, datuojamus XVI a. pabaiga – XVII a. II puse, XVI a. viduriu – XVI a. II puse bei XV a. II puse.

ENIn 2005 at the Dubingiai castle site investigation of the location of Radvila Family palace was started. An area of 54 sq.m. was investigated in total. The E corner of the palace reinforced with the abutment was discovered. The groundflor room with remains of two floors and underneath a celar fragment with cylindrical vault were found. The masonries discovered attributed to two construction stages. The later was built in the mid - the second half of 16th, whereas the earlier one was built in the 15th century. The cultural layer had three horizonts: the late 16th - the 1st half of the 17th century; the mid and late 16th century and the second half of the 15th century. [From the publication]

ISBN:
9789955505785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20885
Updated:
2013-04-28 19:33:23
Metrics:
Views: 14
Export: