Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Radvilų evangeliškasis išpažinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia Radvilų evangeliškasis išpažinimas
Alternative Title:
Investigation of the Radvila family palace at the Dubingiai castle site
Keywords:
LT
Reformatai; Radvilos; evangelikai; išpažinimas.
EN
Reformed; Radvilos; evangelical; confession.
Summary / Abstract:

LTXVI – XVII a. Europoje nauji geografiniai atradimai, mokslų ir menų suklestėjimas, susidomėjimas Antika, išaugęs susidomėjimas visa Biblija ir jos pirmąja dalimi, t.y. Senuoju Testamentu, Johano Gutenbergo išrasta spauda atvėrė kelius visuomenės aktyvesnei raidai, naujų idėjų, už kurias buvo aukojamos net gyvybės, kėlimui. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinį, socialinį ir kultūrinį gyvenimą veikė Europos dvasinio judėjimo pokyčiai, į kuriuos Lietuva aktyviai įsitraukė atsiradus Reformaciją palaikančiai visuomenės daliai. Evangeliškosios reformacijos esminiai principai: vien per Šventąjį Raštą, vien per Kristų, vien per malonę, vien per tikėjimą bei vienam Dievui garbė. Įtakingi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai Radvila Juodasis bei Radvila Rudasis rėmė ir globojo evangeliškąjį išpažinimą XVI a. Vėliau šios globėjiškos evangeliškojo išpažinimo misijos ėmėsi Biržų ir Dubingių Radvilų giminės palikuonys. Atlikdami konkrečius darbus, Radvilos vadovavosi šio tikėjimo, kurį buvo priėmę, nuostatomis.

ENIn 2005 at the Dubingiai castle site investigation of the location of Radvila Family palace was started. An area of 54 sq.m. was investigated in total. The E corner of the palace reinforced with the abutment was discovered. The gound-floor room with remains of two floors and underneath a celar fragment with cylindrical vault were found. The masonries discovered attributed to two construction stages. The later was built in the mid-the second half of 16-th, whereas the earler one was built in the 15-th century. The cultural layer had three horizonts: the late 16-th - the 1-st half of the 17-th century; the mid and late 16-th century and the second half of the 15-th century. [From the publication]

ISBN:
9789955505785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20882
Updated:
2013-04-28 19:33:19
Metrics:
Views: 79
Export: