Radvilų rūmai Dubingiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Radvilų rūmai Dubingiuose
Alternative Title:
Radziwill family palace in Dubingiai
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2010, t. 11, p. 169-187
Keywords:
LT
Radvilos (Radziwill; Radvila family); 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 21 amžius; Dubingiai; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Dailė / Art; Renesansas / Renaissance; Rūmai / Palace.
Summary / Abstract:

LTDubingių piliavietė yra Molėtų rajone, Asvejos ežero pusiasalyje greta Dubingių miestelio. 2003 m. buvo pradėti sistemingi Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai. 2004 m. ten buvusios bažnyčios vietoje buvo atrasti ir bendromis archeologų, antropologų, istorikų ir menotyrininkų pastangomis identifikuoti Radvilų palaikai. 2006-2008 m. visa buvusių bažnyčių vieta išsamiai ištirta, restauruoti, užkonservuoti ir pritaikyti turistams lankyti ištirtos evangelikų reformatų bažnyčios pamatai, įrengta nauja Radvilų palaidojimo kripta, jų palaikams pagamintas naujas, puošnus sarkofagas, taip pat granito antkapis su epitafiniu tekstu. Dubingių rūmų tyrimai bus tęsiami. Jų metu numatyta baigti ištirti gotikinius rūsius, toliau tirti rūmų kiemą. Atkasti mūrai smulkiai užfiksuoti ir visi kultūriniai sluoksniai fiksuoti 3D skaneriu, atlikta smulki fotofiksacija, tyrimų eiga filmuojama, parengta pirminė mūro stilistinė kartograma, inventorinta daugiau kaip 10 000 archeologinių radinių, kurių daugumą sudaro įvairi keramika, daugybė įvairių formų ir laikotarpių koklių, daug metalo, stiklo dirbinių, monetų, pavieniai, bet dažnai unikalūs kaulo ir rago dirbiniai. Ši medžiaga dar laukia išsamių tyrimų, kurie, be abejonės, gerokai patikslins rūmų gyvenseną ir suteiks papildomos informacijos XV-XVII a. kasdieniam gyvenimui atkurti. Visa minima archeologinė, istorinė, architektūrinė ir kt. medžiaga planuojama, tęsiant Dubingių bažnyčių tyrimų tradiciją, paskelbti atskira monografija. Atkastos rūmų liekanos šiuo metu uždengtos laikinu gaubtu ir iš dalies užkonservuotos, bet artimiausioje ateityje bus pradėtas statyti specialus, ypač modemus muziejinis gaubtas, kurio projektas (autorius architektas R. Žilinskas) jau patvirtintas atitinkamų žinybų ir jam statyti paskirtos lėšos.Reikšminiai žodžiai: Dubingiai; Dubingiai, Radvilų rezidencija, rūmų liekanos; Gotikinis ir renesansinis pastatas; Keramika; Kokliai; Kultūriniai sluoksniai; Laikinas gaubtas mūrui; Prabangos daiktai; Radvilų rūmai; Statybinės medžiagos; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; Building materials, tiles; Building of gothic and renaissance styles; Ceramics; Cultural layers; Dubingiai; Dubingiai, residence of the Radvilos, remains of the palace; End of 15th-17th cent.; Luxury goods; Temporal mantle for masonry; The Radziwill family palace.

ENDubingiai castle place is situated in Molėtai district, on the peninsula of the Lake Asveja near Dubingiai town. In 2003, a systematic archaeological investigation of Dubingiai castle place was launched. The remains of the Radziwiłł family were found and identified by archaeologists, anthropologists, historians and art critics in 2004, in the place of the former church. In 2006–2008 the entire site of former churches was extensively explored; the foundations of explored Evangelical Reformed Church were restored, conserved and adapted for tourists; a new crypt for the Radziwiłł family was installed; a new decorated sarcophagus was made for their remains as well as the granite tombstone with an epitaph. The exploration of Dubingiai palace will be continued. The gothic cellars and the yard will be investigated. The excavated masonry was registered in detail and all cultural layers were fixed with a 3D scanner. A detailed photofixation was made, the course of explorations was filmed, the initial stylistic cartogram of the masonry was made, over 10 000 archaeological findings were inventoried, the majority of which are pottery, many tiles of various shapes and from different periods, many metal and glass ware, coins, and individual yet often unique items made from bone and horn. All above mentioned archaeological, historical, architectural, etc. material is planned to be published in a monograph. The excavated parts of the palace have been currently covered with a temporary mantle and partly conserved, but in the near future a special, modern museum-like mantle will be built. The author of the mantle project is architect R. Žilinskas; the project has already been approved by certain institutions and assigned funds.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27514
Updated:
2022-11-17 15:05:53
Metrics:
Views: 65    Downloads: 31
Export: