Balio Sruogos asmeninių laiškų kreipinių raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balio Sruogos asmeninių laiškų kreipinių raiška
Alternative Title:
Expression of salutations in Balys Sruoga's personal letters
In the Journal:
Respectus philologicus. 2008, Nr. 13 (18), p. 79-90
Keywords:
LT
V. Daugirdaitė-Sruogienė; Kreipinys; Laiškai; B. Sruoga; Tautosaka.
EN
V. Daugirdaitė-Sruogienė; Letter; Salutation; B. Sruoga.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Balio Sruogos asmeniniai laiškai. Analizuojami jų etiketo aspektai, aiškinamasi, kokias kreipimosi formas vartojo rašytojas. Surinkti kreipiniai klasifikuojami pagal morfologines ir leksines ypatybes. Šiais aspektais B. Sruoga savo laiškuose vartoja labai įvairias žodžių formas: vientisinius, išplėstinius (dvinarius, daugianarius) ir kitus kreipinius. Išsamiai aptariamos B. Sruogos asmeninių laiškų kreipinių semantinės ypatybės. Laiškų kreipiniai analizuojami tarpdalykiniame kontekste – pasitelkiamos psichologinės bei kultūrologinės įžvalgos. Dominuoja ne įprastiniai, o kupini jausmo ir poetikos antraštiniai kreipiniai, itin dažni deminutyviniai kreipiniai, neretai įgyjantys tautosakines metaforines reikšmes. Ieškoma galimų laiškų ir eilėraščių kreipinių paralelių. Vienais atvejais antraštiniu kreipiniu išreiškiami jausmai paslėpti po metafora, simboliu. Kitais atvejais antraštinis kreipinys, kaip ir liaudies dainose, tampa tam tikru raktu, nusakančiu asmens emocinę būseną, susijusią su istoriniu ir visuomeniniu kontekstu. Asmeninių laiškų antraštiniuose kreipiniuose tautosakinės raiškos formas B. Sruoga kūrybiškai stilizuoja, nevengia autorinių naujadarų, familiarios raiškos. [Iš leidinio]

ENThe article reviews personal letters written by Lithuanian writer Balys Sruoga (1896-1947). In the analysis the emphasis is put on some aspects of etiquette and forms of salutation used by the author. The salutations collected are classified according to morphological and lexical characteristics. Taking into consideration these aspects, Sruoga uses various forms of words: simple, extended (binomial and polynomial) and other types of salutations. Semantic characteristics of Sruoga’s salutations in personal letters are also discussed thoroughly. The salutations are analyzed in cross-disciplinary context – psychological and cultural insights are considered. The headword salutations which are full of feelings and poetics and diminutive salutations which acquire folklore metaphorical meanings prevail. The article aims at finding possible parallels in his letters and in his poetry salutations. In some cases the feelings hidden under a metaphor are expressed. In other cases the headword salutation becomes the key outlining a person’s emotional state related to historical and social context. Furthermore, Sruoga stylizes the forms of folklore expressions and does not try to avoid neologisms and familiar style in the headword salutations of personal letters. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14591
Updated:
2018-12-17 12:12:51
Metrics:
Views: 38    Downloads: 6
Export: