Lietuvos muziejai iki 1940 metų : Lietuvos muziejų raida XVI-XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muziejai iki 1940 metų: Lietuvos muziejų raida XVI-XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003.
Pages:
230 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Istoriografija — Šaltiniai — Viešojo muziejaus genezė Lietuvoje. Viešojo muziejaus apibrėžtys. Pagrindinės viešųjų muziejų atsiradimo Europoje tendencijos. Viešųjų muziejų ištakos Lietuvoje. Viešųjų muziejų Lietuvoje atsiradimo savitumai ir Europos muziejų evoliucijai tipiški bruožai — Vilniaus universiteto muziejai XVIII–XIX a. pradžioje. Matematikos muziejus. Fizikos muziejus. Mineralogijos kabinetas. Münzkabinetas. Mašinų kabinetas. Anatomijos teatras. Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijos muziejai. Vilniaus universiteto muziejų XVIII–XIX a. pradžioje reikšmė — Baublio muziejus. Baublys: muziejus ar altana? D. Poškos kolekcionavimo paskatos. Baublio muziejus – „kaimo šventovė“ – kraštotyros muziejaus pirmtakas. Baublio muziejaus reikšmė — Vilniaus senienų muziejus. Muziejaus įsteigimo aplinkybės. Muziejaus organizacija. Muziejaus rinkiniai. Muziejaus ekspozicija. Vilniaus senienų muziejaus reikšmė — Muziejai Lietuvoje XIX a. antroje pusėje. Rusų muziejus – Vilniaus senienų muziejus. M. Muravjovo muziejus Vilniuje. Kauno miesto muziejus. XIX a. antros pusės rusų muziejų Lietuvoje reikšmė — XX a. pradžios Lietuvos muziejai. Rusų muziejai. Lenkų muziejai. Lietuvių tautos muziejaus vizija. XX a. pradžios Lietuvos muziejų reikšmė — Lietuvos muziejai 1918–1940 metais.— Tautos muziejus. Valstybės ir Kauno miesto muziejai. M. K. Čiurlionio galerija. Karo muziejus. Vytauto Didžiojo tautos muziejus. Tautos muziejaus reikšmė — Kraštotyros muziejai. Muziejų steigimo sąlygos. Muziejų pobūdis. Muziejų rinkinių ir ekspozicijų sudarymo principai ir būdai. Socialinė-kultūrinė kraštotyros muziejų misija ir reikšmė — Mokslo ir mokymo įstaigų muziejai. Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto muziejai. Prekių muziejus. Pedagoginis muziejus. Mokyklų muziejėliai. Mokslo ir mokymo įstaigų muziejų reikšmė — Vilniaus muziejai. Stepono Batoro universiteto muziejai. E. ir E. Vrublevskių bibliotekos Ikonografijos muziejus. Tautinių bendrijų muziejai. Lenkų mokslo bičiulių ir Lietuvių mokslo draugijų muziejai. Vilniaus miesto ir Vilniaus dailės muziejai. Vilniaus muziejų reikšmė — Išvados — Summary — Literatūra — Iliustracijų aprašai — Šaltinių trumpiniai — Muziejų rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; 16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Muziejai / Museums; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTLietuvos muziejų istoriją galima sąlygiškai skaldyti į du laikotarpius: pirmą – nuo XVI a., kuomet formavosi muziejų užuomazgos, iki X X a. ketvirto dešimtmečio, ir antrą – nuo pastarojo iki šių dienų. Juos jungiantis slenkstis – 1940-ieji metai – pasirinktas todėl, kad iki jo buvo suformuoti Lietuvos muziejų sistemos ir muziejininkystės pagrindai. Lietuvos muziejų istorijos pirmojo laikotarpio bruožų pažinimas gali padėti suvokti ir šių dienų Lietuvos muziejų konservatyvumo ir modernumo priežastis. Knygoje, pasitelkus analitinius ir palyginamuosius tyrinėjimų metodus, aptariami pagrindiniai Lietuvos muziejų istorijos pirmojo laikotarpio bruožai: viešųjų muziejų užuomazgų galimybės XVI–XVIII a., pirmųjų viešųjų muziejų atsiradimo keliai, pagrindinės viešųjų muziejų raidos kryptys nuo pirmo Lietuvoje – Vilniaus universiteto Matematikos muziejaus – įsteigimo 1752 m. iki 1940-ųjų metų. Pabrėžiamas muziejų raidos Lietuvoje išskirtinumas ir tuo pačiu panašios modernėjimo tendencijos, kaip ir Vakarų Europoje. Kreipiamas dėmesys į rinkinių ir ekspozicijų formavimo pobūdį, muziejų sociokultūrinės misijos sampratas, reikšmę kultūrinei terpei. Pastebima, kad viešųjų muziejų organizavimas ir likimai priklausė nuo jiems iškeltų mokslo ir ideologijos užduočių atlikimo ar nepildymo. Patikslinamas pirmo viešojo muziejaus atsiradimo Lietuvoje laikas, kuris dėl tyrinėjimų stokos Lietuvos muziejininkystės istoriografijoje buvo nurodomas klaidingai – puse amžiaus (1812 m. Baublio muziejus) ar visu šimtu metų (1855 m. Vilniaus senienų muziejus) vėlesnis.Reikšminiai žodžiai: Baublio muziejus; Kraštotyros muziejai; Lietuvos muziejai; Lietuvos muziejų rinkiniai; Muziejus; Tautos muziejus; Universiteto muziejai; Viešas muziejus; Viešieji muziejai; Vilniaus muziejai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Ethnographic museums; Heritage of Lithuanian museums; Local museums; Museum; Museums of Lithuania; Museums of Vilnius; National museum; Public museum; Public museums; The Baublys museum; University museums.

ENThe history of Lithuanian museums could be relatively divided into two periods: 1) from the 16th c., when museum beginnings formed, to the 1930s; 2) from the 1930s until present. The linking threshold of 1940 was chosen, because the basics of the Lithuanian museum system and museology were formed before 1940. Knowledge of the features of the first period of the history of Lithuanian museums may help to perceive the reasons of conservativeness and modernity of present-day Lithuanian museums. Using the analytical and comparative research methods, the book discusses the main features of the first period of the history of Lithuanian museums: the possibilities of the beginning of public museums in the 16th–18th c., the ways of emergence of the fist public museums, the main directions of the development of public museums from the establishment of the first museum in Lithuania, Mathematics Museum of Vilnius University, in 1752 to 1940. The book emphasises the distinctive features of museum development in Lithuania and similar modernisation tendencies like in Western Europe. Attention is paid to the nature of the formation of collections and expositions, the concepts of the sociocultural mission of museums and their significance for the cultural environment. The book notes that organisation and fates of public museums depended on the (non)fulfilment of scientific and ideological tasks defined for them. The date of appearance of the first public museum in Lithuania, which has been wrongly indicated in the historiography of Lithuanian museology due to the lack of research as being later by half a century (1812, Baublys Museum) or even a whole century (1855, Vilnius Antiquity Museum), is specified.

ISBN:
9955415290
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37845
Updated:
2013-04-28 23:59:14
Metrics:
Views: 145
Export: