Vilniaus mokslo bičiulių draugijos (1907-1939) biblioteka : komplektavimas ir fondų raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus mokslo bičiulių draugijos (1907-1939) biblioteka: komplektavimas ir fondų raida
Alternative Title:
Library of the Vilnius Friends of Science Society (1907-1939) : acquisition and development of funds
In the Journal:
Knygotyra. 2011, t. 56, p. 217-234
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliotekų komplektavimas; Vilniaus bibliotekos; Vilniaus bibliotekos, Vilniaus mokslo bičiulių draugija, Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka; Vilniaus mokslo bičiulių draugija; Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka; Library acquisition; Library of Vilnius friends of science society; Library of the Vilnius; Library of the Vilnius Friends of Science Society; Vilnius friends of science society; Vilnius libraries.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Mokslas / Science; Vilniaus bibliotekos, Vilniaus mokslo bičiulių draugija, Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka; Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka.
EN
friends of science society; libraries.
Summary / Abstract:

LTVilniaus mokslo bičiulių draugija, veikusi 1907–1939 m., daug dėmesio skyrė mokslinės bibliotekos fondų kaupimui. Pradžią tam davė nedidelis, bet vertingas knygų rinkinys (242 knygos), kurį 1907 m. kovą Vilniaus mokslo bičiulių draugijai perdavė Senovės ir etnografijos mylėtojų draugija. Bibliotekos fondai sparčiai augo ir prieš Pirmąjį pasaulinį karą juose buvo daugiau negu 45 tūkst. knygų, tarp jų vertingi Vilniaus universiteto bibliotekininko Adomo Benedikto Jocherio, muzikologo ir etnografo Jano Karłowicziaus, dvarininko Włodzimierzo Druckio-Lubeckio, inžinieriaus Wincento Januszewskio, Jano Szwańskio, Zofijos ir Mikalojaus Brzeskių knygų rinkiniai. Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekos fondai palyginti nedaug nukentėjo Pirmojo pasaulinio karo metais ir smarkiai išaugo tarpukaryje. Knygos, periodiniai leidiniai ir rankraščiai buvo perkami, mainomi į draugijos leidinius, gaunami iš privačių asmenų ir įvairių organizacijų. Dažnai draugijos bibliotekai atitekdavo mirusių draugijos narių ir jos rėmėjų knygų rinkiniai. 1926–1938 m. jos fondus papildė Vilhelminos Zyndram-Kościałkowskos, Władysławos Życkos, Józefo Kallenbacho, Stanisławo Kostrowickio, Jano Andrzejewskio, Aleksandro Safarewicziaus, Wincento Januszewskio, Michało Brensztejno ir kitų visuomenės ir kultūros veikėjų knygų kolekcijos. Vilniaus mokslo bičiulių draugijos biblioteka pradžioje buvo įsikūrusi Józefo Przezdzieckio dovanotame name Naujininkuose (Nowa Aleja), nuo 1914 m. – naujoje draugijos buveinėje Tilto (dabar Goštauto) gatvėje. Vilniaus mokslo bičiulių draugija ir jos biblioteka buvo likviduotos Antrojo pasaulinio karo metais. Išlikusios knygos dabar saugomos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, archyvinė medžiaga – Lietuvos valstybės istorijos archyve.

ENThe Vilnius Friends of Science Society was acting in 1907–1939. It was established by well educated Polish people and landowners. This society, as it was pointed in its statute, had the aim to propagate scientific knowledge and skills, Polish literature as well as to study the nature of the land, ethnography, history, economics and statistics. In the first year after its foundation, the Society had 160 members, in 1914 their number was 514, while in 1939 – 378. […] From the beginning of its activities the Vilnius Friends of Science Society paid attention to accumulating a scientific library. In the beginning it contained a little but valuable book collection (242 books) presented in March 1907 by Friends of Antiquity and Ethnography Society. Thanks to the common efforts of the Society and Polish public, the funds of the library grew rapidly, and before World War I they contained more than 45 thousands of books. Amongst them there were valuable collections of Vilnius University librarian Adam Benedict Jocher (1752 bocks), musicologist and ethnographer Jan Karłowicz (6424 books), landowner Włodzimierz Drucki-Lubecki (4965 books), engineer Wincent Januszewski (1647 books), 234Jan Szwański (3468 books), Zofia and Michal Brzeski (3000 books). During World War I, the library of the Vilnius Friends of Science Society lost some of its funds (280 books, 11 maps and 30 antique prints), but in the interwar period they grew signally. Books, periodical editions and manuscripts were bought up; they were often exchanged for the editions of Society and gained from private persons and various organizations.Often the Society inherited book collections of its decedent members and supporters. So, during 1926–1938 this library was supplemented by collections of Wilhelmina Zyndram-Kościałkowska (299 books), Władysława Życka (570 books), Józef Kallenbach (442 books), Stanisław Kostrowicki (949 books), Jan Andrzejewski (257 books), Aleksander Safarewicz (332 books), Wincenty Januszewski (422 books), Michał Brensztejn (3637 books and a lot of manuscripts 142 files and 425 single documents) and others. The collection of Michał Brensztejn was presented by his widow Jadwiga in 1938. On the threshold of World War II, in the library of the Vilnius Science Lovers’ Society there were about 120 thousands of books, 1033 files of manuscripts and 2405 single manuscripts. Originally, the library of the Vilnius Friends of Science Society was located in the house donated by Józef Przezdziecki in Naujoji alėja (further Tyzenhauz Street) and from 1914 in its new location in Tilto (now Goštauto) Street. As the librarians, employed were Ludwik Czarkowski (1907–1911, 1918–1928), Walerian Dobużyński (1911–1915, 1919–1921), Stanisław Kościałkowski (1916–1918, 1929–1933), Michał Brensztejn (1929–1933) and Stanisław Zajączkowski (1933–1939). The Friends of Science Society in Vilnius and its library were liquidated during World War II. At present, the remaining books are preserved in the Wroblewski library of the Lithuanian Academy of Sciences, while its archive materials are located in the Lithuanian State Historical Archives. [text from author]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29459
Updated:
2018-12-17 12:59:19
Metrics:
Views: 37    Downloads: 10
Export: