Kontušo juostos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontušo juostos Lietuvoje
Alternative Title:
Kontush Waist Sashes in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, [2006].
Pages:
404 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
EN
Kontush Sashes; Oriental prototypes.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojama viena didžiausių elitinės dailiosios tekstilės vertybių – ypatingi vyriškų drabužių apjuosalai, kurie Abiejų Tautų Respublikos kultūros ir taikomosios dailės istorijoje žinomi kontušo, Slucko ir ne itin korektišku „lenkiškų“ juostų pavadinimais. Šios juostos vertinamos dėl meniškumo, tobulos audimo technikos, simbolinės bei identifikacinės reikšmės ir kaip dviejų kultūrų – Rytų bei Vakarų – sampynos rezultatas. Monografijoje aptariama šių juostų genezė, pirmavaizdžiai, nuo XVIII a. vidurio suklestėjusi vietinė jų audyba, kurios stambiausiais centrais tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestai Sluckas ir Gardinas. Apibūdinama jų ir kitų vietovių manufaktūrose išaustų juostų formos bei dekoro ypatybės, taip pat juosėjimo būdas ir vaidmuo vyriško kostiumo ansamblyje. Teikiama žinių apie juostų audimo iniciatorius kunigaikščius Radvilas, grafą Antaną Tyzenhauzą, žymiausius audėjus Joną bei Leoną Madžarskius, Vincentą Du Piney ir kitus. Skiriama dėmesio ir Lenkijos Karalystėje bei Rusijoje išaustiems apjuosalams, plitusiems ir LDK. Paskutiniajame monografijos skyriuje aptariamas unikaliųjų audinių likimas XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje, jų naikinimo bei perdarymo priežastys ir rezultatai. Publikuojamas pluoštelis juostų audybą liečiančių dokumentų ir Lietuvoje esančių šios rūšies dokumentų. Leidinys gausiai iliustruotas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kontush Sashes; Oriental prototypes.

ENThe monograph analyses one of the greatest values of elite fine textile – special sashes of men’s clothes, which are known as kontush, Slutsk and by a not very correct name of “Polish” sashes in the history of culture and applied art of the Republic of the Two Nations. These sashes are valued for their artistry, perfect weaving technique, the symbolic and identification meaning and as a result of merging of two cultures – Eastern and Western ones. The monograph discusses the genesis of these sashes, their prototypes, their local weaving that began to flourish in the middle of the 18th century. The cities of the Grand Duchy of Lithuania – Slutsk and Grodno – were its largest centres. Forms and décor peculiarities of the sashes woven at the manufactures of these and other cities are characterised, as well as the way of girding and their role in the ensemble of the man’s costume. Information about initiators of their weaving the dukes Radziwiłł, the count Antoni Tyzenhauz, the most famous weavers Jan and Leon Madžarski, Vincent Du Piney and others is presented. Much attention is paid to the sashes that were woven in the Kingdom of Poland and Russia and were common in Lithuania. The last chapter of the monograph discusses the fate of unique textiles in the 19th and the first half of the 20th century, causes and results of their destruction and remaking. Some documents related to weaving of sashes and documents of this kind available in Lithuania are published. The publication is amply illustrated.

ISBN:
9789986638827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4991
Updated:
2016-12-15 16:25:36
Metrics:
Views: 54
Export: