Wkład Kościoła katolickiego w Republice Litewskiej (1918-1940) w narrację o tworzeniu nowoczesnej Litwy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wkład Kościoła katolickiego w Republice Litewskiej (1918-1940) w narrację o tworzeniu nowoczesnej Litwy
Alternative Title:
  • Contribution of the Catholic Church to the creation of a story about modern Lithuania in the Republic of Lithuania (1918-1940)
  • Katalikų bažnyčios indėlis į pasakojimo apie modernią Lietuvą kūrimą Lietuvos Respublikoje (1918-1940)
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Katalikų bažnyčia; Dvasininkija; Tarpukaris; Lietuvos Respublika (1918-1940); Kolektyvinė atmintis; Atminties kultūra. Keywords: Catholic church; Clergy; Between-war period; Republic of Lithuania (1918-1940); Collective memory; Culture of memory.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Kultūra / Culture; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
Summary / Abstract:

LTLietuvos valstybės kūrimą ir nepriklausomybės įtvirtinimą Lietuvos Respublikoje (1918-1940) lydėjo tai padedantis įgyvendinti atitinkamos kolektyvinės atminties konstravimas bei tai lydintis istorinis pasakojimas. Katalikų Bažnyčia tuo metu Lietuvoje buvo autoritetinga institucija, kuri darė įtaką įvairioms šalies vidaus gyvenimo sritims, todėl ji galėjo įtakoti ir kolektyvinę atmintį. Šiame straipsnyje bandomas atsakyti, ar Katalikų Bažnyčia Tarpukario Lietuvoje siekė kryptingai formuoti kolektyvinę atmintį. Teigiama, kad Lietuvos episkopatas nepademonstravo kryptingo siekio formuoti kolektyvinę atmintį, nes jis neturėjo aiškaus ir vieningo požiūrio į atminties kultūrą. Buvo ir kitų priežasčių: iš pradžių trukdė savarankiškos Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimo rūpesčiai, o nuo trečiojo dešimtmečio pabaigos trukdžiu tapo įtempti Bažnyčios santykiai su valdžia, nes pastaroji varžė visuomeninį katalikiškos visuomenės veiklumą. Bažnyčia specialiai neformavo savojo pasakojimo apie modernios Lietuvos valstybės kūrimą ir naujausiųjų laikų Lietuvos istoriją. Tačiau į šią praeitį gręžėsi tuomet, kai gindama Katalikų Bažnyčios veikimo laisvę, norėjo pabrėžti Bažnyčios vaidmenį kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę. [Iš leidinio]

ENThe establishment of the Lithuanian state and the consolidation of independence in the Republic of Lithuania (1918–1940) was accompanied by the construction of an appropriate collective memory and the accompanying historical narrative. The Catholic Church in Lithuania at that time was an authoritative institution that influenced various spheres of domestic life in the country; therefore, it could also influence the collective memory. This article attempts to answer whether the Catholic Church in Interwar Lithuania sought to form a collective memory. It is stated that the Lithuanian Episcopate did not demonstrate a purposeful desire to form a collective memory because it did not have a clear and unified approach to the culture of memory. There were other reasons: at first it was hindered by the worries of creating an independent ecclesiastical province of Lithuania, and from the end of the 1930s the Church’s relations with the government became strained, as the latter hindered the social activity of Catholic society. The Church did not specifically shape its own story about the creation of a modern Lithuanian state and the history of modern Lithuania. However, the Church turned to this past when, in defending the freedom of action of the Catholic Church, it wanted to emphasise the role of the Church in the creation of an independent state of Lithuania. [From the publication]

DOI:
10.31743/abmk.11854 D
ISSN:
0518-3766; 2545-3491
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96974
Updated:
2022-12-19 22:36:30
Metrics:
Views: 2
Export: