Expression of green marketing developing the conception of corporate social responsibility

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expression of green marketing developing the conception of corporate social responsibility
Alternative Title:
Žaliojo marketingo raiška plėtojant įmonių socialinės atsakomybės koncepciją
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2010, 21 (5), p. 550-560
Keywords:
LT
Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) iš abstrakčios idėjos tampa koncepcija, kurią vis daugiau įmonių siekia įtraukti į savo veiklą. Marketingo požiūriu ĮSA koncepcijos plėtotė neatsiejama nuo naujojo, vadinamojo žaliojo, vartotojo pažinimo būtinybės ir marketingo sprendimų pritaikymo. Straipsnio tikslas – nustatyti žaliojo marketingo prioritetų raišką įmonių socialinės atsakomybės kontekste ir ją empiriškai patikrinti Lietuvos ekologiškų maisto prekių vartotojų (moterų) pavyzdžiu. Straipsnyje nustatyti keturi žaliojo marketingo prioritetai, taikytini ĮSA plėtojimo kontekste siekiant patenkinti žaliųjų vartotojų poreikius. Atlikto tyrimo rezultatai pagrindžia tai, kad svarbu žaliojo marketingo prioritetus įtraukti į įmonės marketingo veiklą ir jų svarbą plėtojant įmonių socialinės atsakomybės koncepciją. Apibendrinant galima teigti, kad tik įmonės gebėjimai prisitaikyti prie besikeičiančių suinteresuotųjų grupių poreikių ir lūkesčių gali būti sėkmės veiksnys konkuruojant dinamiškoje ir sunkiai prognozuojamoje rinkoje. Pastaruoju metu įmonių socialinei atsakomybei tampant vis labiau aktualiai, ją įtraukti į skirtingas įmonės veiklos sritis, tarp jų ir į marketingą, tampa būtina. Tai yra viena svarbiausių daugelio įmonių užduotis. Tolesnius įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos tyrimus iš marketingo mokslo perspektyvos tikslinga sieti su vertės, kurią teikia ĮSA įgyvendinimas skirtingoms suinteresuotosioms grupėms, nagrinėjimu.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ekologiškų maisto prekių rinka; Įmonių socialinė atsakomybė; Žaliasis marketingas; Žaliasis vartotojas; Corporate social responsibility; Green consumer; Green marketing; Lithuanian market of ecofriendly food products.

ENCorporate social responsibility (CSR) has recently transformed from the abstract idea into a concept that is being involved in the activities of an increasing number of companies. From the marketing approach, the development of the CSR concept is inseparable from the necessity of the cognition of a new, so-called green consumer and the adaptation of marketing solutions. The paper aims to establish the expression of the priorities of green marketing in the context of corporate social responsibility and empirically verify it through the example of Lithuanian (female) consumers of eco food products. The paper identifies four green marketing priorities applicable in the context of CSR development in order to meet green consumers’ needs. The results of the study confirm that it is important to involve green marketing priorities in the company’s marketing activities and confirm their significance for the development of the CSR concept. Only the company’s abilities to adapt to the changing needs and expectations of concerned groups may be a success factor when competing in the dynamic and hardly predictable market. With CSR lately becoming increasingly relevant, it has become necessary to involve it into different spheres of the company’s activities, including marketing. It is one of the key tasks of many companies. Further research of the CSR concept from the perspective of the marketing science should be related to the investigation of value provided to different concerned groups by the CSR implementation.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32915
Updated:
2018-12-17 12:54:39
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: