Ekologiškos produkcijos tiekimo rinkai bei realizavimo galimybės ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekologiškos produkcijos tiekimo rinkai bei realizavimo galimybės ir perspektyvos
Alternative Title:
Possibilities and perspectives of supply and realization of ecological production
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 1 (12), p. 149-158
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekologinis ūkininkavimas; Ekologiški produktai; Pardavimo būdai; Prekybos modelis; Ecological products; Ecological farming; Trade; Distribution model.
Keywords:
LT
Ekologinis ūkininkavimas; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
EN
Distribution model; Ecological farming; Ecological products.
Summary / Abstract:

LTEkologinio ūkininkavimo plėtra Lietuvoje susiduria su tam tikromis problemomis, susijusiomis su produktų realizacija, technine infrastruktūra, institucine parama ir t. t. Ūkininkams kaskart didesnę reikšmę turi savo uždavinių performavimas iš tipiškos gamybos į įmonės-pardavėjos funkciją. Tai sudaro tam tikrų problemų: ką ir kiek gaminti, taip pat – kam parduoti. Be to, didelę reikšmę turi pokyčių, vykstančių ūkininkavimo aplinkoje, stebėjimas, prekybos partnerių ekonominės būklės įvertinimas ir galimybių bei pavojų, susidarančių rinkoje, numatymas. Labai svarbu atlikti vartotojų motyvacijos ir elgsenos tyrimus, išsiaiškinti, kuriais motyvais vadovaujasi vartotojai pirkdami ekologiškus maisto produktus, kokie rinkodaros veiksniai skatina ar stabdo vartotojo apsisprendimą juos pirkti. Straipsnyje autoriai, siekdami parengti konceptualų šių produktų prekybos ir paskirstymo būdų modelį, analizuoja ekologiškų produktų pardavimo būdus bei jų privalumus ir trūkumus, ekologiškų produktų rinkos formavimo veiksnius. [Iš leidinio]

ENAn article deals with analysis of supply possibilities of ecological products to the market. There are reviewed modus of selling, they advantages and disadvantages, other factors, influencing development of ecological products market. The aim of the article is to analyze main trends, means and problems of ecological farms trade and to prepare conceptual trading and distribution model of ecological products. According to research data, there are significant changes in organization of ecological products trade. The number of wholesales, processors and specialized shops increase, but still, it is not enough to ensure trade of ecological products and incomes and profitability for ecological farms. It is recommended to implement offered conceptual model for trade of ecological products and to evaluate possibilities and efficiency of this model in particular conditions. The most favorable place to realize this recommendation is the region with highest concentration of ecological farms. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18354
Updated:
2018-12-17 12:17:54
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: