Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos problemos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos problemos Lietuvoje
Alternative Title:
Integration problems of aliens granted asylum in Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 105-118
Keywords:
LT
Integracija; Integracijos problemos; Pabėgėlis; Papildoma apsauga; Prieglobsčio prašytojas; Prieglobsčio prašytojas, pabėgėlis, papildoma apsauga, prieglobsčio; Prieglobsčio suteikimas; Suteikimas, integracija, integracijos problemos.
EN
Asylum seeker; Asylum seeker, refugee, subsidiary protection, granted asylum, integration,; Granted asylum; Integration; Integration problems; Refugee; Subsidiary protection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos Lietuvoje problemos įsidarbinimo, švietimo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių ryšių srityse. Pasirinkta mišri tyrimo strategija: prieglobstį gavusių asmenų apklausos raštu metodas naudojant klausimyną ir pusiau struktūruotas interviu su darbuotojais, atsakingais už integracijos proceso vykdymą. Tyrimas atskleidė, kad prieglobstį gavusių užsieniečių asmeninės problemos integruojantis į Lietuvos visuomenę yra: motyvacijos, pasitikėjimo savimi, išsilavinimo stoka, profesijos neturėjimas ir lietuvių kalbos nemokėjimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių stoka; išorinės problemos glūdi pačioje integracijos sistemoje: įsidarbinimo, švietimo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių ryšių srityse stokojama paslaugų prieinamumo ir neatsižvelgiama į prieglobstį gavusių užsieniečių individualius poreikius. [Iš leidinio]

ENThe article aims to reveal the internal and external integration problems of aliens granted asylum in the domains of employment, education, housing, health care and social relations. Mixed research strategy is used in the article: a questionnaire for aliens that were granted asylum and semi-structured interview with staff responsible for integration process implementation. The research included 52 aliens granted asylum and 5 employees. The research was conducted in 2011. The results revealed the individual problems of aliens, granted asylum, integrating into Lithuanian society: motivation, self confidence, lack of education, occupation, Lithuanian language skills, daily living skills; external problems of the Lithuanian integration system includes lack of access to services, particular attention is not paid to the individual needs of aliens granted asylum, cultural differences, domination of negative attitudes towards aliens granted asylum in the host society. In order to solve individual problems of persons granted asylum and issues of the integration system, it is recommended to promote social activeness of persons granted asylum, inter-institutional cooperation, develop social dialogue between foreigners and Lithuanian society, organize activities focused on mutual interaction. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37807
Updated:
2019-02-10 19:47:34
Metrics:
Views: 134    Downloads: 22
Export: