Mokinių pilietinio aktyvumo ugdymo prielaidos lygių galimybių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių pilietinio aktyvumo ugdymo prielaidos lygių galimybių kontekste
Alternative Title:
Potential for developing pupils’ civic engagement in the context of equal opportunities
In the Journal:
Tiltai [Bridges. Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 227-236
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lygios galimybės; Mokiniai; Pilietinis aktyvumas; Pilietinis ugdymas
EN
Civic development; Civic engagement; Equal opportunities; Pupils
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama ir sprendžiama mokinių pilietinio ugdymo problema lygių galimybių kontekste. Aptariama aktyvaus pilietiškumo samprata, analizuojami pilietinio aktyvumo ugdymo modeliai, jų taikymo galimybės formalioje (mokyklos) ir neformalioje (bendruomenės) aplinkoje, pagrindžiamos pilietinio aktyvumo teorinės prielaidos. Straipsnyje pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia 5–12 klasių mokinių ir juos ugdančių pedagogų požiūrį į pilietinio aktyvumo raiškos galimybes mokykloje. Empirinio tyrimo duomenų pagrindu analizuojama mokinių ir mokytojų pilietinio aktyvumo raiška mokykloje, vertinamos atskirų mokinių grupių (pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, mokyklos tipą ir pan.) sąlygos mokykloje aktyviai socialinei veiklai. Pateikiamų tyrimo rezultatų pagrindu daroma prielaida, kad tam tikros grupės mokinių susiduria su pilietinio aktyvumo raiškos ribojimu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses and tackles the problem of developing pupils' civic engagement in the context of equal opportunities. It deals with the concept of active citizenship, analyses the models of developing civic engagement and the opportunities for applying them in formal (school) and informal (community) environment, as well as provides the theoretical grounds for active citizenship. The article also presents the results of the survey carried out to disclose the attitudes held by pupils of 5-12 grades and their teachers towards the opportunities of realising civic engagement in schools. On the basis of the findings of the empiric research, it analyses the realisation of civic engagement of pupils and teachers in schools and assesses the conditions for active social activity of different groups of pupils (by age, gender, social status, type of school, etc.) in schools. Based on the results of the survey, it is assumed that certain groups of pupils face restrictions in realising their civic engagement. [text from author]

ISSN:
1392-3137, 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30464
Updated:
2018-12-17 13:01:22
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: