The Concept of culture and its connections to nursing care

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Concept of culture and its connections to nursing care
Alternative Title:
Kultūros konceptas ir jo ryšiai su slauga
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2005, Nr. 3, p. 2-7
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami kultūros koncepto bruožai ir aptariamos jo modifikacijos slaugos kontekste. Multikultūriškumas, transkultūriškumas, tarpkultūriškumas, kroskultūriškumas ir kultūrinė kompetencija pristatomi kaip kultūros koncepto modifikacijos. Tyrimo problema apima kelis klausimus. Kokie yra persidengimai ir skirtumai tarp kultūros koncepto modifikacijų? Kokie niuansai sieja šias modifikacijas su slauga? Kokie ypatumai charakterizuoja kultūrinę kompetenciją kaip kultūros koncerto modifikaciją? Tyrimo tikslas - analizuoti kultūros konceptą, atskleidžiant jo modifikacijų sąsajas su slauga. Tyrimo rezultatai: kultūrinė kompetencija yra išreiškiama individualiuoju ir organizacijos lygmenimis. Individualiajame lygmenyje kultūrinė kompetencija yra žinių, požiūrių ir gebėjimų kompleksas, apimantis jautrumą kultūriniams, rasiniams, lyčių, seksualinės orientacijos, socialinės klasės aspektams bei gebėjimą galvoti, jausti ir kartu veikti tokiais būdais, kuriais pripažįstama ir gerbiama etninė, kultūrinė ir multietninė įvairovė bei suvokiamas multikultūrinių situacijų specifiškumas. Organizaciniame lygmenyje kultūrinė kompetencija - kompleksas tinkamo elgesio, požiūrių, struktūrų ir politikų, padedančių efektyviai dirbti tarpkultūrinėse situacijose. Kultūrinė kompetencija gali būti perimta ir praktikuojama atskirai sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančio slaugytojo ar organizacijos lygmenimis. Ji slaugoje neįgyjama tampant organizacijos kultūros nariu, paviršinių, visiems laisvai prieinamų papročių, kalbos, aprangos, elgesio perėmimo keliu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Slauga; Kultūrinė kompetencija; Culture; Nursing care; Curtural competence.

ENThe article explores the essence of concept of a culture, illuminates modifications of this concept connecting it to nursing care. The research problem includes the following questions: What overlaps and differences exist between modification of a concept of ‘culture'? How it is connected to nursing care? What are the core peculiarities that characterize the cultural competence as the modification of the concept of a culture? Research method: concept analysis. The implications are the following: 1) Culture, race, nationality and ethnicity are not the similar or adequate notions. For the concept of culture the closest notion is ethnicity, which describes socially, culturally and politically formed groups of individuals that share characteristics that are not typical or natural for others. 2) Cultural competence as a modification of the concept of culture includes two levels - individual and organizational - with its specific content through which the culture is connected to nursing care. [From the publication]

ISSN:
1392-6373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10025
Updated:
2021-02-25 10:00:40
Metrics:
Views: 51    Downloads: 2
Export: