Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konvencionalūs, klasifikaciniai ir interpretaciniai regioninės tapatybės aspektai ir sąsajos su tautodaile
Alternative Title:
Conventional, classificatory, and interpretative aspects of regional identity, and their relations with folk-art
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2007, 7 (16), p. 125-156
Keywords:
LT
Etnoregionas; Etnografinės sritys; Tautodailė; Tradicija; Tautinis/etnoregioninis tapatumas; Kičas; Etnoregionų samprata.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti etnoregiono koncepcijos instrumentinę reikšmę šalies moksle ir kultūros gyvenime. Nagrinėjama Lietuvos etnografinių sričių koncepcijų įvairovė, jų sąlygiškumas ir kitimas. Aptariama jų svarba šalies etnologiniams mokslams ir tautodailės raidai, kokią įtakų jos daro liaudies kūrybai ir dailės istorijos bei tautodailės dailėtyros interpretacijoms, kokia jų sąveika su gyvąja tradicija. Atskleidžiama juostų tradicijos (susiformavusios XIX-XX a. pr.) raidos XX-XXI a. priklausomybė nuo etnografinių žemių sampratos kintančio pobūdžio moksle ir kultūros vadyboje. Aiškinamasi, kaip tautodailė (ypač juostų kūrimas) siejama su tautinio ar etnoregioninio tapatumo reprezentavimu ir kaip tai lemia kūrėjų reali gyvenamoji vieta, jų kilmė, jų darbų paklausa. Tyrime remiamasi ankstesnėmis mokslo publikacijomis ir kultūrine spauda, gyvojo tautodailės proceso stebėjimu bei medžiaga, surinkta Lietuvos istorijos instituto organizuotų pagal LR Kultūros ministerijos remiamus projektus etnografinių ekspedicijų metu. [Iš leidinio]

ENThis article aims to demonstrate instrumental significance of concept of etnoregion in scientific and cultural life of the country. It deals with diversity of Lithuanian ethnographic concepts, their convention and evolution. It discusses their importance for ethnological sciences and development of folk art of the country, how they affect people's creativity and interpretations of art history and folk art history, what is their interaction with a living tradition. It also discloses dependence of development of ribbon traditions (formed in the nineteenth and twentieth centuries.) in the XX-XXI century on the changing nature in science and cultural management of ethnographic land concept. The article examines how folk art (especially ribbon development) is associated with ethnic identity or etnoregional representation and how this is determined by actual residence of creators, their origin, demand for their works. The study is based on previous scientific publications and cultural press, monitoring of live folk process and material collected during ethnographic expeditions organized by History Institute of Lithuania under the projects supported by the Ministry of Culture.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16899
Updated:
2018-12-20 23:14:13
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: