Žemaitiškumas globaliame pasaulyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitiškumas globaliame pasaulyje
Alternative Title:
Identity of Samogitians in global world
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2001, 1 (10), p. 199-216
Summary / Abstract:

LTBesivienijančioje Europoje įvairių mažumų identitetų sklaidai sudaromos itin palankios sąlygos. Ypač daug dėmesio skiriama etninio ir regioninio pagrindo identitetų sklaidai. ES vykdoma regionų ugdymo politika sudaro prielaidas stiprėti regioniniams identitetams ir Lietuvoje. Straipsnyje aptariama, kaip atsiskleidžia žemaitiškumo fenomenas, veikiamas Eurointegracijos bei globalizacijos idėjų, kokias transformacijas patiria žemaitiškasis identitetas, kaip sąveikauja vis labiau įsigalintis žemaitiškumas ir lietuviškumas. Aptariamas žemaitiškojo nacionalizmo ir etnonacionalizmo tendencijų atsiradimas ir įsigalėjimas žemaičiuose, jų poveikis žemaičių identifikavimosi modeliams. Sovietinės sistemos žlugimas sudarė sąlygas nacionalistiniams identitetams atgimti etniniu pagrindu. Tai paskatino atsikurti anksčiau egzistavusioms valstybėms ir naujoms susikurti. Procesai, privedę prie lietuvių nacionalizmo atsikūrimo, paskatino ir žemaitiškumo atgimimą .<...>Kultūrinio žemaičių judėjimo ideologijoje įsivyravus globalizacijos idėjoms, jos pradėtos skleisti ir platesniame kontekste. Dėl globalizacijos įvyko keletas žemaitiškojo identiteto transformacijų. Susiformavo naujos kosmopolitinio, europietiško bei regioninio identiteto kategorijos. <...>Stiprėjant žemaičių judėjimui, kurį propaguoja Žemaičių kultūros draugija, didėja žemaitiškumo vaidmuo žemaičių identifikavimosi procese. Žemaitiškumas imamas suvokti kaip opozicija lietuviškumui. Lietuviškumo ir žemaitiškumo santykyje žemaitiškumas tampa vertybe, kuri turi būti puoselėjama ir saugoma, o lietuviškumas paliekamas vien kaip jungiamoji grandis su dabar esančia Lietuvos valstybe. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENEspecially favourable conditions are being created for propagation of identities of various minorities in unifying Europe. Propagation of identities of ethnic and regional basis gains a particular attention. Policy of development of regions being carried out in the EU admits assumptions to strengthen Lithuania-based regional identities. The article discusses how phenomenon of Samogitians is being disclosed under ideas of European integration and globalisation, what sort of transformations are characteristic for identity of Samogitians and what relationship is provided between progressively establishing tradition of Samogitians and Lithuanians. Failure of Soviet system provided basis for restoration of national identities under ethnic basis. This promoted basis for restoration of previously existed states as well as for establishment of new ones. Processes, leading towards restoration of Lithuanian national identity also promoted restoration of Samogitians. As movement of Samogitians is likely to increase being propagated by Union of Samogitian culture, thus the role of tradition of Samogitians is likely to increase in the process of identification of Samogitians. Identity of Samogitians is being understood as opposition to identity of Lithuanians. In the relation of identities of Samogitians and Lithuanians, identity of Samogitians becomes a value, which must be cherished and protected, and identify of Lithuanians remains only as link with current state of Lithuania.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11218
Updated:
2018-12-17 10:50:57
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: