Žemaičių savimonės paieškos internete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių savimonės paieškos internete
Alternative Title:
Searching for Samogitian identity on internet
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 214-219
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Internetas / Internet; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje mėginama išsiaiškinti, kokią įtaką tautinės ir regioninės savimonės raiškai turi na.josios technologijos, kaip su savo gimtojo krašto istorija ir kultūra susijusi jaunoji karta. Remiamasi 2006 m. virtualioje erdvėje gyvavusių, su Žemaitija susijusių interneto svetainių gausa ir įvairove. Publikacijoje teigiama, kad išeiviai iš Žemaitijos, Lietuvos sostinėje užimantys įvairias pareigas, stengiasi neprarasti savo šaknų, yra įkūrę kultūros draugiją, leidžia žurnalą "Žemaičių žemė", organizuoja įvairius renginius, dainuoja žemaitiškai ir pan., t. y. veikia taip, tarsi žemaičiai būtų dar viena Vilniaus gyventojų tautinė mažuma šalia lenkų, rusų ir kitų mažumų. Žemaitiškų šaknų bendruomenė (ją daugiausia sudaro išsilavinę žmonės) labai domisi savo gimtojo regiono kultūriniu paveldu: vienoje iš seniausių Žemaitijos kultūrinį paveldą pristatančių interneto svetainių www.samogitia.mch.mii.lt galima rasti daug Žemaitijos istorijos ir etnografijos duomenų. Joje yra informacijos apie Žemaitijos muziejus, architektūros ir gamtos paminklus, galima pasiskaityti apie iš šio regiono kilusius mokslininkus bei rašytojus. Apie Žemaitiją daug duomenų galima rasti ir kitose oficialiose ar asmeninėse interneto svetainėse: http:// perkunas.vtu/meska, www.llti.lt/taut.htm, www.mikas.lt. Daroma išvada, kad žemaičių noras įamžinti savo kultūrą internete yra panašus į mokslininkų pastangas sukurti skaitmeninį muziejų ar biblioteką ir atspindi informacinės visuomenės kūrimo tendencijas.Reikšminiai žodžiai: Žemaičiai; Tradicinė kultūra; Savimonė; Internetas; Samogitians; Folk culture; Internet.

ENThe Lithuanian regions are rather different. One could notice many differences between Western Lithuania, called Žemaitija (in the medieval chronicles referred to as Samogitia), and Eastern Lithuania, called Aukštaitija. People from Western Lithuania taking up various positions in the Lithuanian capital try not to lose their roots. They founded the Society of Samogitian Culture, publish a journal, organize various events, sing Samogitian songs, etc. The Samogitians behave as if they were another national minority beside Polish, Russian and other minorities settled in Vilnius. The community of Samogitian ancestry (mostly consisting of educated people) is very interested in cultural heritage of their native region. One could find numerous historical and ethnological data presented on their homepage www.samogitia.mch.mii.lt and on other official and personal homepages. It could be said that the Samogitian wish to immortalize their ancient culture on internet is similar to the scientists' attempts at creating a virtual archive or a library; it reflects the creative tendencies of the information community. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13797
Updated:
2021-02-04 17:29:26
Metrics:
Views: 63    Downloads: 7
Export: