Socialinio darbo mokyklos kaip socialinės novacijos Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo mokyklos kaip socialinės novacijos Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Social work schools and social innovations in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
148 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Schools of social work as social innovations in Lithuania Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2003 35 p
Summary / Abstract:

LTNovacijų nagrinėjimas dabartinėje visuomenėje įgauna ypatingą reikšmę. Esminės svarbos dalyku tampa novacijos, suvokiamos plačiąja prasme, apimančios ne tik ekonominę, bet ir socialinę sritis. Socialinės novacijos yra tampriai susietos su kontekstu, kuriame jos atsiranda, jas sunku adaptuoti, nes jos susiję su mentaliteto keitimu, susiduriama su nusistovėjusių visuomenės normų keitimu. Disertacijoje nagrinėjamos socialinės novacijos, kurių raiškos pavyzdžiu paimtos socialinio darbo mokyklos penkiuose Lietuvos universitetuose, joms kuriantis Lietuvoje pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu. Lietuvoje, kaip ir kitose postkomunistinėse šalyse, atsiskiriant socialinei ir ekonominei sritims, atsirado naujos profesionalaus socialinio darbo institucijos poreikis. Lietuvoje profesionalus socialinis darbas prasidėjo nuo socialinių darbuotojų rengimo universitetuose. Lietuvos socialinio darbo mokyklų kaip socialinių novacijų analizė pačių kūrėjų požiūriu, taikant kokybinio tyrimo metodus, leidžia be išankstinės nuostatos tyrinėti dar netyrinėtą aktualią sritį. Pagrindinė socialinio darbo mokyklų atsiradimo Lietuvos universitetuose prielaida buvo galimybių laisvai bendrauti su užsieniečiais ir keisti egzistuojančią sistemą susidarymas. Socialinio darbo mokyklų kūrėjus Lietuvoje pradėti profesionalių socialinių darbuotojų rengimą skatino: a) siekis keisti ar įtakoti socialinės sistemos Lietuvoje keitimą; b) siekis tobulinti universiteto programas, jas priartinti prie aplinkos poreikių. Būtina socialinės novacijos sąlyga - novatoriaus ir kitus novacijai reikalingus vaidmenis prisiimančios asmenybės. [Iš leidinio]

ENThe study of innovations acquires a special meaning in contemporary society. Innovations, understood in a wide sense – comprising not only economic, but also social areas, become crucially important. Social innovations are intimately linked to the contexts, where they appear; they are difficult to adapt, because they are linked to changes in mentality, one faces the need to change established social norms. The dissertation discusses social innovations: an example of innovation is provided by social work schools in five Lithuanian universities, established during the period of Lithuania’s transition to market economy. In Lithuania, much as in other post-Communist countries, the splintering of social and economic areas created a need for new, professional institution of social work. Lithuanian professional social work began with training of social workers at universities. In the opinion of authors, the analysis of Lithuanian social work schools as an example of social innovation – by using qualitative research methods – allows without prior assumptions to examine previously ignored, relevant area. The main condition underlying the appearance of social work schools in Lithuanian universities consisted in an opportunity to communicate freely with foreigners and a chance to change existing system. Founders of social work schools in Lithuania were motivated to train professional social workers by: a) desire to change or influence the transformation of social system in Lithuania; b) desire to improve university programs, to bring them closer to needs of the environment.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10689
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 58
Export: