Lietuva tarp Estijos ir Slovėnijos: dėl pokomunistinio kapitalizmo tipologinės diferenciacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva tarp Estijos ir Slovėnijos: dėl pokomunistinio kapitalizmo tipologinės diferenciacijos
In the Journal:
Politologija. 2008, Nr. 1 (49), p. 42-84
Keywords:
LT
Pokomunistinis; kapitalizmas; Estija.
EN
Postcommunist; capitalism; Lithuaniai; Estonia.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ieškoma atsakymo į klausimą, koks kapitalizmas susidarė pokomunistinėje Lietuvoje. Alternatyvos kapitalizmui šiuolaikiniame pasaulyje nėra, tačiau alternatyvų yra pačiame kapitalizme. Indukcinės statistinės tipologijos metodais analizuojant išsivysčiusių kapitalistinių šalių socialinę ekonominę statistiką, galima išskirti mažų mažiausiai penkis kapitalizmo kaip socialinės gamybos ir inovacijos sistemos tipus. Peterio A. Hallo ir Davido Soskice’s suformuluotos institucijų tarpusavio papildomumo ir lyginamųjų institucinių pranašumų teoremos leidžia teigti, kad yra du konkurencingi ir stabilūs kapitalizmo tipai: liberalusis ir koordinuotas (socialinis) kapitalizmas. Pokomunistiniame pasaulyje liberaliojo kapitalizmo idealiajam tipui artimiausia yra Estija, o socialinį kapitalizmą ryškiausiai reprezentuoja kita pokomunistinė transformacijos pirmūnė – Slovėnija, kuri savo ekonominių institucijų architektūros bruožais kartu yra ir Estijos antipodė. Lietuvos, Estijos ir Slovėnijos korporacijų nuosavybės, darbo santykių, švietimo ir socialinės sistemų, korporacijų tarpusavio santykių ir santykių su savo darbuotojais palyginimas leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje (kartu ir Estijoje) kuriamas kapitalizmas priklauso taip pačiai pokomunistinio kapitalizmo atmainai, evoliucionuojančiai nuoseklesnio ir brandesnio liberaliojo kapitalizmo linkme. [Iš leidinio]

ENThe article searches for answers to the question on the type of capitalism, which emerged in the post-Communist Lithuania. There is no alternative to capitalism in the modern world however there are some alternatives in the capitalism itself. When analyzing the social economic statistics of the well-developed capitalist countries by employing the methods of inductive statistical typology, at least five types of capitalism as a system of social production innovation, can be distinguished. The theorems of inter-supplementation of institutions and parallel institutional similarities, formulated by Peter A. Hall and David Soskice allow for stating that there are two stable and competitive types of capitalism: liberal and coordinated (social) capitalism. In the post-Communist world Estonia is the closest to the ideal of the liberal capitalism and the Slovenia, i. e. the leader of post-Communist transformation, which, by the traits of the architecture of its economic institutions is the actual antipode of Estonia, represents the social capitalism most prominently. The comparison of corporation ownership, labour relations, educational and social systems, interrelations between the corporations and relations with employees in Lithuania, Estonia and Slovenia provides the possibility to draw the conclusion that the capitalism, developed in Lithuania (and in Estonia) belongs to the same type of the post-Communist capitalism, which evolves towards a more consistent and mature liberal capitalism.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12953
Updated:
2018-12-17 12:11:09
Metrics:
Views: 75    Downloads: 4
Export: