Socialinio gyvenimo iššūkiai ir socialinės pedagogikos teorinių, prakseologinių pozicijų kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio gyvenimo iššūkiai ir socialinės pedagogikos teorinių, prakseologinių pozicijų kaita
Alternative Title:
Social life’s challenges and the changes of social pedagogy’s theory and praxeology
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr. 1 (38), p. 75-86
Keywords:
LT
Konservatyvizmas; Teorinės; Prakseologinės pozicijos.
EN
Conservatism; The theoretical and praxeological positions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama socialinėje pedagogikoje vykusių nuostatų kaita (svarbesni XX amžiaus visuomenės socialiniai, ekonominiai pokyčiai), lėmusi socialinės pedagogikos mokslo raidą. Atskleidžiami tie konkretūs socialinės realybės reiškiniai, kurie socialinėje pedagogikoje lėmė konservatyvaus požiūrio atsisakymą ir realistinio pliuralizmo pripažinimą. Tai metodologinis atsakymas į socialinius pokyčius, naujos mokslinės analizės ir interpretacijų būtinumą, nagrinėjant žmogaus socialinės adaptacijos ir integracijos problemas. Straipsnyje aiškinama, kaip socialinė pedagogika, keisdama metodologines pozicijas ir priimdama socialinės tikrovės iššūkius, gali tapti mokslu, kuris padeda ugdyti žmogų, kurti žinių visuomenę. [Iš leidinio]

ENIn this paper it is revealed how in social pedagogy the changes of attitude towards the main society's social and economic challenges of the 20th century have taken place, and how these changes have determined the common evolution of social pedagogy as a science. The phenomena of particular social reality, that has made an influence for social pedagogy to move from the conservatism to the realistic pluralism, are stated here as well. Shortly- this is the methodological answer into the social changes and the necessity of a new scientific analysis and interpretation in the context of man's social adaptation and integration. In this article it is explored how social pedagogy, changing its methodological positions and taking the social life's challenges, can be a science with all its means for the education of human resources, and creating the society of knowledge. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17346
Updated:
2018-12-17 12:03:33
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: