The Emergence of the post-socialist welfare state : the case of the Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Emergence of the post-socialist welfare state: the case of the Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania: disertacija
Awarding Body:
Publication Data:
Huddinge : Södertöns högskla, 2004.
Pages:
206 p
Series:
Södertörn doctoral dissertations; 1
Notes:
Disert. rengta. Dr. disert. (social. m.) - Stockholm university, 2004. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacija siekiama prisidėti prie geresnio posovietinės gerovės valstybės plėtros supratimo teoriniu ir empiriniu požiūriu. Disertaciją sudaro keturios dalys. Visoms joms bendras tyrimo tikslas yra kritiškai įvertinti socialinės politikos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje vystymąsi, panaudojant šias valstybes kaip posovietinių gerovės valstybių plėtros pavyzdžius ir remiantis teorijomis, koncepcijomis ir tipologijomis, kurios buvo sukurtos studijuoti pasiturinčias kapitalistines demokratijas. Pirmoje dalyje siekiama Baltijos šalių idealius gerovės valstybės modelius patalpinti gerai žinomoje gerovės valstybių tipologijoje, taip pat išsamiai apžvelgti pagrindines socialinės apsaugos institucijas trijose šalyse, palyginti jas tarpusavyje ir dabartines su buvusiomis sovietmečiu. Antroje dalyje lyginamos socialinio aprūpinimo ir draudimo sistemos Sovietų Sąjungoje su dabar veikiančiomis socialinės apsaugos sistemomis trijose Baltijos šalyse. Trečioje dalyje aptariamas valstybės elito požiūris į šeimos politiką platesniame teoriniame kontekste, apimančiame šeimos ir socialinę politiką bendrąja prasme, ir bandoma plėsti šią analitinę schemą įtraukiant kitas posovietines šalis. Paskutinėje dalyje nagrinėjama, kaip veikia institucionalizuota išmokų šeimoms sistema, remiantis tos paramos gavėjų nuomone apie gaunamą paramą. Disertacijoje, remiantis Lietuvos, Latvijos ir Estijos pavyzdžiu, apžvelgiami procesai Rytų Europoje, „Vakarų“ teorinės žinios pritaikomos „Rytų“ regiono empiriniams tyrimams, o tai suteikia galimybę plėsti teoriją, įtraukiant posovietines visuomenes.Reikšminiai žodžiai: Post-socialist welfare state; Social policy; Baltic States; Eastern Europe.

ENThis dissertation takes a step towards providing a better understanding of post-socialist welfare state development from a theoretical as well as an empirical perspective. The overall analytical goal of this thesis has been to critically assess the development of social policies in Estonia, Latvia and Lithuania using them as illustrative examples of post-socialist welfare state development in the light of the theories, approaches and typologies that have been developed to study affluent capitalist democracies. The four studies included in this dissertation aspire to a common aim in a number of specific ways. The first study tries to place the ideal-typical welfare state models of the Baltic States within the well-known welfare state typologies. Study Two compares the system of social maintenance and insurance in the Soviet Union, which was in force in the three Baltic countries before their independence, with the currently existing social security systems. Study Three discusses the views of the state elites on family policy within a wider theoretical setting covering family policy and social policy in a broader sense and attempts to expand this analytical framework to include other post-socialist countries. The final essay takes into account the opinions of welfare users and examines the performances of the institutionalised family benefits by relying on the recipients’ opinions regarding these benefits. The dissertation goes beyond the over-generalisation of Eastern European welfare state development and, instead, takes a more detailed look at what is really going on in these countries through the examples of Lithuania, Latvia and Estonia. Another important contribution made by this study is that it revives ‘western’ theoretical knowledge through ‘eastern’ empirical evidence and provides the opportunity to expand the theoretical framework for post-socialist societies.

ISBN:
9189315464
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45291
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 54    Downloads: 9
Export: