Miestai ir kalbos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miestai ir kalbos
Editors:
Ramonienė, Meilutė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
309 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įvadas / Meilutė Ramonienė — Daugiakalbystė didžiuosiuose Lietuvos miestuose / Loreta Vilkienė — Lietuvybės perspektyva Lietuvos miestuose / Laima Kalėdienė — Tarmės mieste: mokėjimas, vartojimas ir kalbinės nuostatos / regina Kliukienė — Lietuvos miestų rusų diasporos portretas / Jelena Brazauskienė — Vilniaus ir Klaipėdos rusų ir rusakalbių / Ala Lichačiova — Vilniaus lenkų kalbinė savimonė, daugiakalbystė ir tapatybė / Knga Geben — Globalioji daugiakalbystės perspektyva: anglų kalbos vieta ir vaidmuo Lietuvos miestų erdvėje / Loreta Vaicekauskienė — Sociolingvistinis Vilniaus miesto portretas / Eglė Gudavičienė — Kalbinis Kauno praeities ir dabarties savitumas / Ineta Dabašinskienė, Raminta Garuckaitė — Klaipėdiečio sociolingvistinis portretas: kalbų mokėjimas ir vartojimas Klaipėdoje / Laima Nevinskaitė — Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose miestuose: lyginamoji analizė / Laima Nevinskaitė — Išvados. Kalbos didžiuosiuose Lietuvos miestuose: šiandiena ir perspektyvos / Meilutė Ramonienė — Cities and Languages. Summary — Apie autores.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Daugiakalbystė / Multilingualism; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Reviews:
Recenzija leidinyje Lietuvių kalba. 2011, 5, 1 pdf
Summary / Abstract:

LTMonografija yra trejų metų mokslinio projekto „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ rezultatas. Knygoje analizuojama trijų didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyventojų kalbinė elgsena, aiškinamasi, kiek ir kokių kalbų ar tarmių moka miestų gyventojai, kaip, kodėl, kada, su kuo bendraudami jas vartoja, kaip jas sieja su savo tapatybe, kaip jas vertina, kurias iš jų laiko prestižinėmis, kurių norėtų mokyti jaunąją kartą. Kadangi kalbų pokyčiai dažniausiai pradeda sklisti iš didžiųjų miestų, iš miestų kalbinio vaizdo galima numatyti, kaip kalbiniu požiūriu ateityje atrodys Lietuva.Reikšminiai žodžiai: Daugiakalbystė; Kalbos miestuose; Tarmės miestuose; Sociolingvistika; Multilingualism; Languages in cities; Dialects in cities; Sociolinguistics.

ENThe monograph is the result of a three-year scientific project entitled “Language Use and National Identity in Lithuanian Cities”. The book analyses the linguistic behaviour of residents of the three major Lithuanian cities – Vilnius, Kaunas and Klaipėda, explains how many and what languages or dialects the residents of these cities know, how, why, when, with whom they use them, how they relate them to their identity, how they evaluate them, which of them they consider prestigious and which they would like to teach the young generation. Since language changes mainly start spreading from the big cities, the linguistic picture of the cities enables envisaging how Lithuania will look like in the future in terms of language.

ISBN:
9789955336341
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28501
Updated:
2020-05-26 16:34:56
Metrics:
Views: 188    Downloads: 2
Export: