"То, что тебе по наследству передали родители": русский язык в восприятии русскоязычных жителей Литвы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"То, что тебе по наследству передали родители": русский язык в восприятии русскоязычных жителей Литвы
Alternative Title:
  • "What your parents bequeathed you": perceptions of the Russian language by native Russian-speaking citizens of Lithuania
  • "Tai, ką tau kaip paveldą perdavė tėvai": Lietuvos rusakalbių rusų kalbos suvokimas
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2014, 59, p. 117-132
Keywords:
LT
Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Lietuvos rusakalbių gyventojų nuostatos rusų kalbos atžvilgiu. Šiuo tikslu analizuojami kokybinių apklausų duomenys, surinkti, vykdant mokslinio tyrimo projektus „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ (2007–2009 m.) ir „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis“ (2010–2012 m.). Duomenys apie Lietuvos rusakalbių rusų kalbos suvokimą gretinami su analogiškais duomenimis iš Rusijos, pristatomais Rusijos tyrėjų darbuose. Pateikiami rusų kalbos vertinimai, aptinkami abiejų kategorijų respondentų atsakymuose, taip pat nagrinėjama Lietuvos rusakalbių rusų kalbos suvokimo specifika. Lietuvoje atliktų giluminių apklausų analizė rodo, kad respondentų nuostatos rusų kalbos atžvilgiu yra nulemtos vietos sociolingvistinės situacijos ir „sąmoningos“ rusakalbių dvikalbystės. Nors tiek Lietuvos, tiek Rusijos respondentai teigia, kad jie aukštai vertina estetines rusų kalbos savybes, Lietuvos rusakalbiai labiau pabrėžia funkcinius jų gimtosios kalbos bruožus. Nevienalytėje kalbinėje erdvėje gyvenantiems rusakalbiams jų gimtoji kalba tampa ypač svarbi ir artima, nes geriau negu kitos jų kalbinės aplinkos kalbos užtikrina psichologinį komfortą ir adekvatesnės verbalinės saviraiškos galimybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Giluminiai interviu; Respondentai; Rusų kalba; Rusų kalbos suvokimas; Sociolingvistiniai duomenys; In-depth interviews; Perception of the Russian language; Preception of the Russian language; Respondents; Russian language; Sociolinguistic data.

ENThe article, on the perceptions of the Russian language by native Russian-speaking citizens of Lithuania, is based on in-depth interviews conducted as part of the sociolinguistic projects "Language Use and Ethnic Identity in Lithuanian Cities" (2007–2009) and "A Sociolinguistic Map of Lithuania" (2010–2012). The perceptions of the Russian language by the interviewees in Lithuania are compared with analogous perceptions by native speakers in Russia that are discussed in the works of Russian researchers. The article contrasts the characteristics of the Russian language perceived by both categories of native speakers against those perceived by native Russian-speaking citizens in Lithuania alone. The attitudes towards the Russian language in Lithuania reflect the linguistic situation in the country and the "conscious" bilingualism of the native Russian-speaking interviewees. Although the respondents both in Russia and Lithuania claim that they value the aesthetic qualities of their mother tongue, in Lithuania the functional aspect of the Russian language is more emphasised. That is, for the Russian-speaking citizens of Lithuania the Russian language is significant and intimate in that it provides psychological comfort and the opportunity for more adequate verbal self-expression. [From the publication]

DOI:
10.15388/SlavViln.2014.59.4909
ISSN:
2351-6895
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62472
Updated:
2020-02-20 14:54:13
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: