Multilingualism in Lithuanian cities : aims and outcomes of a home language survey in Vilnius, Kaunas and Klaipėda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multilingualism in Lithuanian cities: aims and outcomes of a home language survey in Vilnius, Kaunas and Klaipėda
Alternative Title:
Daugiakalbystė Lietuvos miestuose: namų kalbų apklausos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje tikslai ir rezultatai
In the Journal:
Kalbotyra. 2011, t. 63 (3), p. 59-77
Keywords:
LT
Kalbos dominavimas; Kalbos gyvybingumas; Kalbos mokėjimas; Kalbos pasirinkimas; Kalbos pirmenybė, kalbos mokėjimas, kalbos tyrimas, kalbos gyvybingumą; Kalbos prioritetas; Kalbų vartojimo apklausos.
EN
L language survey; Language choice; Language choice, language dominance, language preference, language proficiency, language survey, language vitality; Language dominance; Language preference; Language proficiency; Language vitality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami namų kalbų plataus masto apklausos, 2008 metais atliktos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų mokyklų pradinėse klasėse, duomenys. Apklausa rėmėsi šešiuose Vakarų Europos miestuose atlikto Daugiakalbių miestų projekto patirtimi ir metodologiniais principais. Trijų didžiųjų Lietuvos miestų apklausos imtį sudarė beveik 24 tūkstančiai 8-10 metų amžiaus respondentų. Buvo apklausti 98% Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos II-IV klasių moksleivių. Sukaupti gausūs kiekybiniai duomenys apdoroti Tilburgo universiteto (Nyderlandai) mokslininkų parengta specialia kompiuterine programa ir ten esančia įranga, pritaikyta greitam duomenų skenavimui, tikrinimui ir apdorojimui. Straipsnyje pristatomi namų kalbų analizės tikslai, apklausos klausimyno sudarymas ir principai, bandomasis ir pagrindinis tyrimai. Pagrindinę straipsnio dalį sudaro svarbiausių apklausos rezultatų analizė, apimanti miestuose namie vartojamų kalbų repertuarą, kalbinių atmainų pasirinkimą bendravimui, kalbų išlikimo perspektyvas ir namų kalbų gyvybingumo indeksą. Tyrimas apima šias dimensijas: kalbiniai gebėjimai ir jų lygis; kalbų pasirinkimas bendravimui su skirtingais pokalbio dalyviais; dominuojanti kalba; kalbiniai prioritetai.Tyrimo rezultatai patvirtina didžiųjų Lietuvos miestų daugiakalbystę – iš viso deklaruotos 37 namie vartojamos kalbos. Straipsnyje detaliai analizuojamos 9 dažniausios namie vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų, lenkų, vokiečių, baltarusių, prancūzų, ukrainiečių ir latvių. Rezultatai rodo, kad namie vartojamos kalbos nebūtinai tiesiogiai susijusios su deklaruojama tautine tapatybe. Itin aiškiai išryškėja lietuvių kalbos ir namų erdvėje atsirandančios anglų kalbos prioritetai. [Iš leidinio]

ENOn the basis of the experience gained from the Multilingual Cities Project, carried out in 6 Western European multicultural cities (Extra & Yağmur 2004), a home language survey was carried out at almost all primary schools in Vilnius, Kaunas and Klaipėda. The total sample consists of almost 24,000 pupils, most of them in the age range of 8-10 years old. After an introduction to the aims of the project, the design of the questionnaire and the collection, processing and analysis of the resulting data, information will be provided on the size and composition of the sample and the distribution of reported home languages. The top-9 of reported languages contains the vast majority of all home languages referred to, i.e., Lithuanian, Russian, English, Polish, German, Belarusian, French, Ukrainian, and Latvian. For these 9 languages groups, crosslinguistic perspectives will be offered on language profiles and language vitality in terms of reported language proficiency, language choice, language dominance, and language preference. Pseudolongitudinal perspectives will be offered for each of these four dimensions in the age range of 8-10 years old. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31464
Updated:
2020-12-27 20:36:35
Metrics:
Views: 57    Downloads: 4
Export: