Репрезентация понятия "русский язык" в картине мира русскоязычных жителей Литвы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Репрезентация понятия "русский язык" в картине мира русскоязычных жителей Литвы
Alternative Title:
  • Sąvokos "rusų kalba" reprezentacija Lietuvos rusakalbių pasaulėvaizdyje
  • Representation of the concept of the Russian language in the image of the world of Russian-speaking citizens of Lithuania
In the Journal:
Filologija. 2015, Nr. 20, p. 105-117
Keywords:
LT
Rusai / Russians; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama „rusų kalbos“ sąvoka Lietuvos rusakalbių gyventojų pasaulėvaizdyje. Šiuo tikslu nagrinėjami giluminiai interviu, įrašyti vykdant sociolingvistinius projektus 2007–2012 m. Analizė rodo, kad, viena vertus, tai, kaip apklausų dalyviai suvokia rusų kalbą, sąlygoja tam tikras gretinimo veiksnys – savotiška kalbų, kurios nuolat koegzistuoja ne tik gyvenamojoje aplinkoje, bet ir respondentų sąmonėje, konkurencija. Kita vertus, rusų kalbos suvokimą lemia ir giluminiai veiksniai: ši kalba respondentams yra reikšminga psichologiškai, ji siejama su negriežto, intymaus bendravimo sritimis, kurios nekelia nepriekaištingo taisyklingumo reikalavimų ir suteikia maksimalią kalbinę laisvę. Apklausų dalyviams tai yra brangintinos kultūros kalba ir jų savivokos pagrindas. Remiantis teiginiu, kad žmonių požiūris į jų kalbinę aplinką bei vartojamas kalbas savaime yra sociolingvistinės situacijos dalis, galima manyti, jog ir rusų kalba ateityje išliks stabiliu Lietuvos sociolingvistinės situacijos komponentu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Giluminiai interviu; Pasaulio vaizdas; Rusakalbiai respondentai; Rusų kalba; Sociolingvistika; Image of the world; In-depth Interview; Respondents; Russian language; Russian-speaking; Russian-speaking respondents; Sociolinguistics.

ENThe article discusses the concept of the Russian language as it appears in the image of the world of Russian-speaking citizens of Lithuania. For this purpose, the data of in-depth interviews, conducted as part of the sociolinguistic projects from 2007 to 2012, has been examined. Analysis reveals that, on the one hand, the perception of the Russian language is influenced by a certain factor of comparison – sort of competition of languages, which coexist not only in the habitat of respondents but also in their consciousness. On the other hand, the attitude towards the Russian language is defined by deeply internal factors. For the respondents, the Russian language is significantly psychological, as it is associated with the spheres of loose and intimate communication, which does not impose the requirements for faultless literacy and provides the maximum freedom in speech. It is the language of the culture, which is most akin to the respondents, and an essential part of their identity. Accepting the thesis that people’s view on their linguistic environment and the languages they use is part of a sociolinguistic situation, it seems that in the foreseeable future the Russian language will remain a stable component of the Lithuanian sociolinguistic situation. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59755
Updated:
2021-03-19 17:43:56
Metrics:
Views: 29    Downloads: 9
Export: