Русский язык в восприятии студентов филологического факультета: русисты vs. нерусисты

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Русский язык в восприятии студентов филологического факультета: русисты vs. нерусисты
Alternative Title:
  • Perception of the Russian language by philology students: Russian philology students vs. non-Russian philology students
  • Filologijos fakulteto studentų rusų kalbos suvokimas: rusistai – nerusistai
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2016, 61, p. 143-159
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentų rusų kalbos suvokimas. Straipsnio tikslas – naudojant psicholingvistinį eksperimentą išsiaiškinti, su kuo asocijuojasi rusų kalba įvairių specialybių studentams, suskirstyti juos į reikšmines zonas ir pamėginti interpretuoti šias asociacijas atsižvelgiant į sociolingvistinę Lietuvos padėtį. 2014 m. rudenį buvo atliktas eksperimentas su šių specialybių: lietuvių filologija, anglų filologija, lenkų filologija ir rusų filologija studentais. Iš viso gauta 1 333 reakcijų. Didžiausią pavyko išskirti rusų filologijos studentų reakcijų reikšminių zonų skaičių. Lyginant su kitų specialybių studentais, rusistų reakcijos buvo turtingesnės ir įvairesnės. Respondentams, kurie silpniau moka rusų kalbą ar visai nemoka šios kalbos, ji dažniau asocijuojasi su politiniais ir istoriniais įvykiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asociacijų eksperimentas; Psicholingvistika; Rusų kalba Lietuvoje; Sociolingvistika; Association experiment; In Lithuania; Psycholinguistics; Russian language; Russian language in Lithuania; Sociolinguistics.

ENThis article analyses the perception of the Russian language by students of the Faculty of Philology of Vilnius University. The purpose of the study is to find out what associations are linked with the Russian language by students of different specialties, classify them by semantic areas and try to interpret them according with the sociolinguistic background of Lithuania by conducting a psycholinguistic experiment. The experiment was carried out in the Autumn of 2014 with the help of students of Lithuanian, English, Polish and Russian philology. 1 333 responses were received. The greatest number of semantic areas to distinguish was derived from the students of Russian philology, who provided more associations as compared to philologists of other languages. For those informants who have a poor command of Russian or do not know the language at all the associations are more often based on political and historic events. [From the publication]

DOI:
10.15388/SlavViln.2016.61.10648
ISSN:
2351-6895
Related Publications:
  • Lietuvos miestų rusų diasporos portretas / Jelena Brazauskienė. Miestai ir kalbos / mokslinė redaktorė Meilutė Ramonienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010. P. 107-122.
  • Miestai ir kalbos. 2, Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis / mokslinė redaktorė Meilutė Ramonienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 284 p., [16] žml. lap.
  • Miestai ir kalbos / mokslinė redaktorė Meilutė Ramonienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 309 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63065
Updated:
2019-11-26 14:03:20
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: