Sigito Gedos individualūs dariniai ("Sokratas kalbasi su vėju")

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sigito Gedos individualūs dariniai ("Sokratas kalbasi su vėju")
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2003, 1, p. 43-48
Keywords:
LT
Sigitas Geda; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami neįprasti, individualūs, dabartinėje kalboje nevartojami (retai vartojami) vediniai ir dūriniai arba kitokia nei aiškinama žodynuose reikšme vartojami dariniai Sigito Gedos poezijos rinktinėje "Sokratas kalbasi su vėju". Sigitas Geda žaidžia kalba, sudaro įvairių nesisteminių kalbos vienetų (Kviet - sveteliai, Sesia - broliai, Motė - Žemė). Poetas ne tik naudojasi esamais kalbos ištekliais, bet ir pats nevengia sukurti naujų leksikos vienetų - pagal įvairius lietuvių kalbos darybos tipus sudaro individualių darinių. Gedos rinktinėje "Sokratas kalbasi su vėju" rasti 59 LKŽ nefiksuoti dariniai - 28 vediniai ir 31 dūrinys. Tai yra 26 įvairių darybos kategorijų daiktavardžiai, 24 būdvardžiai, 7 veiksmažodžiai. Daugiau negu pusė LKŽ nefiksuotų žodžių yra dūriniai - matyt jie, o ne įprasti žodžių junginiai lengviau įpinami į tekstą. Gedos tekstuose pavartoti žodynuose nenurodyti žodžiai iš esmės yra potenciniai, o ne okaziniai dariniai. Vieni autoriaus vartojami individualūs dariniai iš esmės paklūsta žodžių darybos taisyklėms (daugumas dūrinių (auksaveidis, driežligė, mėlynbangis ir kt.), vardažodžio abstraktas neaiškybė, deminutyvas namiokėlis), kiti sudaryti nesilaikant kai kurių darybos tipo reikalavimų (rugiagėlėtas, sidabrotas), Esama atvejų, kai darinys "perkeliamas" į kitą darybos kategoriją (kraipyklė).Tik kartais dariniai, atrodo, vartojami dėl skiemenų skaičiaus, paisant teksto ritmikos, skambesio (deimantija). Sigito Gedos naujadarai sklandžiai įsilieja į teksto visumą, yra meniškai įprasminti, lengvai suvokiami, o jų vartojimas pagyvina stilių.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių poezija; Sigitas Geda; Kalba; Individualūs dariniai; Lithuanian poetry; Sigitas Geda; Language; Neologism.

ENThe aim of this article is to investigate neologisms in poetry of Sigitas Geda ("Sokratas kalbasi su vėju") which are not fixed in The Dictionary of Lithuanian (LKŹ). Non-monotonous style requires more varied means of expression so in the poetry of this writer the neologisms- derivatives with various inflections, phonetically more pleasant suffixes or compound words are used (59 of them have been discussed in this article). Not all of the new derivatives are derived according to word - building rules (mėnulingas, sidabrotas). The research demonstrates adjective neologisms carry a lot of information and are used as epithets (jaučiagalvė moteriškė, mėnulinga upė, plačianasrės žuvys, sidabrotas klevas, Šimtaprotis varnėnas etc.). Some derivatives do not preserve their word - building or lexical meaning in the poems of this writer (baigmė, melsvė). The great word - building possibilities in the Lithuanian language allows to derive new words but artistic meaning to them all the time must be given. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12834
Updated:
2018-12-17 11:11:02
Metrics:
Views: 57    Downloads: 6
Export: