Kučiūnų šnektos izoliuotų balsių spektrinės charakteristikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kučiūnų šnektos izoliuotų balsių spektrinės charakteristikos
Alternative Title:
Spectral features of isolated vowels in the subdialect of Kučiūnai
In the Journal:
Kalbotyra. 2000, t. 48 (1)- 49 (1), p. 83-94
Keywords:
LT
Izoliuoti balsiai; Akustinės ir artikuliacinės savybės; Kardinaliniai balsiai; Spektrinė analizė.
EN
Izolated vowels; Acoustic and articulative features; J Jonnes' cardinal vowels; Spectral analys.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojama izoliuotai tariamų vienos šnektos -- Kučiūnų -- balsių akustinės ir artikuliacinės savybės. Šie balsiai yra lyginami su atitinkamais Akmenės šnektos (šiaurės žemaičių tarmė) balsiais ir D. Joneso pateikiamais kardinaliniais, "idealiaisiais" balsiais. Eksperimento rezultatai parodė, kad kraštutinė, užpakalinė ir aukštutinė artikuliacija nėra būdinga kalbamajam dialektui, vis dėlto jo balsiai turi didesnį polinkį į žemesnį pakilimą ir didesnį atvirumą negu kardinaliniai ar Akmenės šnektos balsiai. Akustinėmis savybėmis izoliuoti balsiai gretintini tiek su pirminiais, tiek su antriniais kardinaliniais balsiais. Pagal horizontalų liežuvio judėjimą [ы·] ir [ы] priskirtini ne viduriniams, o priešakiniams balsiams. Lūpiniais balsiais laikytini tik [u], [u·], [ų·]. Balsiai [o ·], [o] labializuojami labai silpnai. Atskirai analizuoti izoliuotai tariami balsiai [i·], [u·] ir [į·], [ų·]. Pagal savo kokybinius požymius šie balsiai labai panašūs. Jie skiriasi tik F2 reikšmėmis, kurios rodo, kad [į·], [ų·] dar tebėra išlaikę nosinumo pėdsakų.

ENThe article analyses the acoustic and articulative features of isolated vowels in the Kučiūnai subdialect. The vowels arc compared with the corresponding vowels of the subdialect of Akmenė (North Žemaitian dialect) and Jones' cardinal vowels. The results of the experiment have demonstrated that extreme front, back and high articulation is not peculiar to the dialect; however, its vowels have a tendency towards a rise and greater openness than cardinal vowels or the vowels of the Akmenė subdialect. Acoustically, isolated vowels are similar to both primary and secondary cardinal vowels. It will be noted that [ы·] and [ы] should be treated as front vowels, while the labial vowels arc only [u], [u·], [ų·]. A separate analysis is given to the isolated vowels [i·], [u·] and [į·], [ų·]. According to their qualitative features, the said vowels have close similarities; they only differ with respect to F2 meanings which show that [į·], [ų·] still preserves nasality. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15054
Updated:
2018-12-17 10:42:39
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: