Czon

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Czon / Czonai ilses / ilsis Devieje / Deweje / Dewije / Dievuje; vo. Hier ruhet in Gott kalbiniai ypatumai
Alternative Title:
Linguistic characteristics of the epitaph Lith. Czon / Czonai ilses / ilsis Devieje / Deweje / Dewije / Dievuje ; Germ. Hier ruhet in Gott
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 12, p. 46-64
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aliatyvas; Epitafija; Epitafijos; Filologija; Inesyvas; Kalba, lietuvių; Kalba, vokiečių; Kalbotyra (lingvistika); Kalbotyra (lingvistika), lyginamoji; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Klaipėdos krašto Aukštaičių patarmė; Mažoji Lietuva; Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva); Morfologija; Tarmės (dialektai); Vakarų žemaičių tarmė; Žemaičiai; Allative; Aukštaitian Sub-dialect of Klaipėda region; Dialects; Epitaph; Inessive; Klaipėda's region; Language, German; Language, Lithuanian; Linguistic; Linguistic, comparative; Lithuania; Lithuania Minor; Lithuania Minor(Russia and Lithuania); Morphology; Philology; Samogitians; Western Samogitian dialect.
Keywords:
LT
Aliatyvas; Epitafija; Epitafijos; Filologija; Inesyvas; Kalba, lietuvių; Kalba, vokiečių; Kalbotyra / Linguistics; Kalbų giminystė / Related languages; Mažoji Lietuva; Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva); Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
EN
Allative; Epitaph; Inessive; Language, German; Language, Lithuanian; Linguistic; Linguistic, comparative; Lithuania Minor; Lithuania Minor(Russia and Lithuania); Morphology; Philology; Western Samogitian dialect.
Summary / Abstract:

LTMažosios Lietuvos senosiose liuteronų kapinėse užfiksuota lietuviška epitafija „Czon / Czonai ilses / ilsis Devieje / Deweje / Dewije / Dievuje", kurioje fiksuojama įvairuojanti sg. inesyvo forma. Ši epitafija yra tiesioginis vertinys iš vokiečių epitafijos „Hier ruhet in Gott". Straipsnyje siekiama atskleisti lietuviškoje epitafijoje fiksuojamo daiktavardžio "Dievas" kamieno mišimo priežastis bei išanalizuoti sąsają su vokiškuoju šaltiniu, nagrinėjami vokiškosios epitafijos raidos aspektai. [Iš leidinio]

ENIn the old cemeteries of Lithuania Minor a Lithuanian epitaph "Czon / Czonai ilses / ilsis Devieje / Deweje / Dewije / Dievuje" was recorded with a varying form of Inessive Singular. The epitaph is a direct translation of the German one "Hier ruhet in Gott" (Here rest(s) in God). The article seeks to disclose the causes of the noun "Dievas" (God) stem mixing and to analyze its links with the German sources, as well as to examine the aspects of the German epitaph evolution. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46027
Updated:
2018-12-17 13:27:52
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: