Sintagminiai veiksmažodinės metaforos požymiai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sintagminiai veiksmažodinės metaforos požymiai: disertacija
Alternative Title:
Signs of syntagmatic verb metaphors
Publication Data:
Klaipėda, 2003.
Pages:
126 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Klaipėdos universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje aptariama veiksmažodinė lietuvių kalbos metafora, svarbiausi sintagminiai jos identifikavimo požymiai. Šios disertacijos tikslas – nustatyti pagrindinius sintaksinius semantinius veiksmažodžio (tarinio) aplinkos požymius, padedančius adresatui suvokti reikšmės perkėlimo faktą ir pačią perkeltinę reikšmę. Siekiant šio tikslo, bendrais bruožais apibūdinamos įvairios semantinės veiksmažodžių grupės, apžvelgiama vientisinių sakinių su skirtingais tiesioginės reikšmės veiksmažodžiais semantika, gretinami tiesioginės reikšmės veiksmažodžių sakiniai su sakiniais, kuriuose veiksmažodžiai pavartoti perkeltine metaforine reikšme; gretinimo principu nustatomi metaforos identifikacijai relevantiški požymiai bei jų sąsajos su teksto (sakinio) funkciniu stiliumi […]. Pirmajame disertacijos skyriuje apibrėžiama metafora ir komunikacinė jos tyrimo orientacija. Antrasis skirtas kategoriniams aktantų požymiams kaip veiksmažodinės metaforos charakteristikos pagrindui. Trečiame skyriuje aptariamas semantinės sakinių struktūros ir veiksmažodinės metaforos santykis. Ketvirtame aprašomos semantinės veiksmažodžių grupės. Penktame skyriuje veiksmažodinė metafora nagrinėjama tikrovės situacijų reiškimo aspektu. Šeštajame aptariama funkcinė sintagminių veiksmažodinės metaforos požymių diferenciacija […]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThis dissertation discusses verb metaphors in Lithuanian and their most important syntagmatic identification signs. The aim of this dissertation is to determine the fundamental syntactic and semantic signs of the verb (predicate) that help the listener comprehend the fact that someone is speaking figuratively, and to understand the figurative meaning. In furtherance of this aim, various semantic groups of verbs are described in general terms; the semantics of complete sentences with verbs of differing direct meaning is reviewed; a comparison is made between sentences with verbs of direct meaning and sentences where the verbs are used in a figurative, metaphorical sense; and the comparative method is used to determine signs relevant to identifying metaphors and their links with the text’s (sentence’s) functional style […]. In the first chapter of the dissertation metaphors and their communication test orientation are defined. The second chapter concentrates on categorical signs of actants as foundations for the characteristics of verb metaphors. In the third chapter the relationship between the semantic structure of the sentence and the verb metaphor is discussed. In the fourth chapter the semantic groups of verbs are described. In the fifth chapter verb metaphors are analysed in terms of their meaning about real life situations. In the sixth chapter the functional differentiation of the signs of syntagmatic verb metaphors is discussed […].

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10183
Updated:
2022-02-07 20:09:31
Metrics:
Views: 83
Export: