Noun collocations from a multilingual perspective

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Noun collocations from a multilingual perspective
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Lenkų kalba / Polish language; Rusų kalba / Russian language; Slavų kalbos / Slavic languages; Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTAtminties kolokacijos su veiksmažodžiais, apžvelgtos paraleliuose vertimuose iš anglų kalbos į lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių ir čekų, atskleidė didelę vertimo galimybių įvairovę. Straipsnyje kalbama apie tai, kad daugeliu atveju originalo kalbos tiriamojo žodžio kolokaciniai modeliai bei leksinės gramatinės reikšmės yra perteikiamos vertime. Tai pasakytina apie gramatines veiksmo pradžios, trukmės ir baigmės reikšmes. Leksinės verčiamųjų kolokacijų reikšmės kinta nuo tiksliai perteikiamų universalių iki neišverčiamų specifinių kolokacijų. Esama ir tarpinių atvejų, kurių vertimo tikslumas yra nulemtas konteksto ypatybių ir vertėjo valios. Kiekviena kalba turi savą daiktavardžio ir veiksmažodžio kolokacijų rinkinį, kuriuo reiškiamos leksinės ir gramatinės reikšmės. Kadangi veiksmažodžio pasirinkimą pirmiausiai lemia bendrosios gramatinės reikšmės, o leksinės reikšmės adekvatumas nėra toks svarbus vertime, kolokacijos metaforiškumas dažnai neišlaikomas. Tik tais atvejais, kai metafora yra ne kalbinė, bet originali, autorinė, vertėjas stengiasi perteikti ja piešiamą vaizdą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Vokiečių kalba; Rusų kalba; Lenkų kalba; Čekų kalba; Leksemos/atmintis/vartojimas; Lithuanian; English; German; Russian; Polish; Czech languages; Lexem 'memory' collocation.

ENMemory collocations with a verb viewed from a multilingual perspective, using the translations of one novel into five languages as the basis for the pilot study, demonstrated a variety of ways to render collocational patterns and lexico-grammatical meanings. The paper states that the original collocational patterns are preserved to a different extent in translations, which reveal systemic means to verbalise the notion of memory. The general meaning of initiation, duration and termination of actions and processes related to memory combined with the syntactic function of the noun memory is preserved in all translations. Lexical meanings of specific verbs collocating with memory, as rendered in the translations, range from the more universal (as in the case of both abstract and concrete verbs to come back, to awaken, to swim) to language-specific (to stir up, to black out) and comprise intermediate cases within the scale. In general, each language has its own set of verb-noun collocation expressing certain lexico-grammatical meanings. Since the choice of the specific verb is mostly predetermined by its general or aspectual meaning, lexical meaning seems to be secondary and therefore is seldom preserved in translation no matter whether the particular language has or does not have translation equivalents of the same or similar metaphor. It is only the occasional, innovative word combinations (cl. drag out, dig out) that are followed in the translation to a certain extent. [From the publication]

ISBN:
082647490X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3286
Updated:
2020-11-11 09:19:28
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: