M. Strijkovskio "Kronikos" lietuvių dievų sąrašas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. Strijkovskio "Kronikos" lietuvių dievų sąrašas
Alternative Title:
List of Lithuanian gods in M. Strijkovskis "Chronicle"
In the Journal:
Metai. 2006, Nr. 8-9, p. 127-145
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mitologija; Pirmieji Lietuvos istorijos veikalai; Dievybės; Panteonas; Mythology; First Works on the History of Lithuania; Gods; Pantheon.
Keywords:
LT
Dievybės; Mitologija / Mythology; Panteonas; Pirmieji Lietuvos istorijos veikalai.
EN
First Works on the History of Lithuania; Gods; Pantheon.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas Motiejaus Strijkovskio „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronikoje“ (1582 m.) pateiktas lietuvių ir žemaičių dievų sąrašas. Mėginama patikrinti jo autentiškumą ir spręsti, ar tai sąrašas, ar panteonas, taip pat – kokią religinę mitologinę viziją, kokį pasaulėvaizdį jis atspindi. M. Strijkovskis savo dievus pradeda vardinti po legendinių „Kronikos“ dalių. Pirmiau dar aptaria prūsų religinės praktiko dalykus. Vis tik jei vidinės pagonybės konvergencijos procesai ir vyko, lietuvių bei žemaičių mitologija yra visiškai atskiras, autentiškas reiškinys, ir nei J. Lasickio, nei M. Strijkovskio pristatoma lietuvių mitologinė sistema jokių ryškesnių prūsiškų įtakų neliudija. Atlikus keletą korekcijų M. Strijkovskio pateiktame lietuvių dievų sąraše atsiskleidžia aiški sistema, be kosminio masto, bet tenkinanti valstiečio religinės globos poreikius ir atitinkanti sodybos mentalinį-religinį horizontą. M. Strijkovskio pateikta dievų sistema turėtų būti nagrinėjama kaip tradicinio archainio lietuvių panteono XVI a. tolimesnė raiška. Lokalinės šio panteono variacijos visiškai įmanomos, bet šis sąrašas turi savo vidinę logiką, aprėpia žemdirbio kosmosą, išdalija jį dievams globėjams.

ENThe article presents a review of list of Lithuania and Samogitian gods mentioned in “The Chronicle of Poland, Lithuania, Samogitia and all Russia” (1582 m.) by Motiejus Strijkovskis. The authenticity of the list is put to test whether it is a list or a pantheon, also what religious mythological vision and what world outlook it reflects. M. Strijkovskis starts listing his gods after the legend part of “The Chronicle”. At the beginning Prussian religious practices are discussed. Although internal convergence processes in paganism might have occurred, the Lithuanian and Samogitian mythology is totally separate, authentic phenomenon. Neither J. Lasickis, nor M. Strijkovskis presented in their Lithuanian mythological systems any apparent Prussian influences. After certain corrections the list of Lithuanian gods presented by M. Strijkovskis reveals a clear system, without a global scale, but meeting requirements for religious protection of a peasant and corresponding mental religious horizons of village. The system of gods presented by M. Strijkovskis should be discussed as a further development of the traditional archaic Lithuanian pantheon of the 16th century. Local variations of this pantheon are quite possible, however this list has its own internal logics, embraces the space of an agriculturist, distributes it to gods protectors.

ISSN:
0134-3211
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4248
Updated:
2013-04-28 16:02:50
Metrics:
Views: 28
Export: