Assessment of employee's knowledge potential in transport sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of employee's knowledge potential in transport sector
Alternative Title:
Darbuotojų žinių potencialo vertinimas transporto sektoriuje
In the Journal:
Transport. 2008, Vol. 23, no. 3, p. 258-265, I c, II c-II d
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Transporto organizavimas / Organisation of transport; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTTeorines ir praktines žinių potencialo problemas jau keletą dešimtmečių tiria įvairių sričių mokslininkai, tačiau iki šiol nėra sukurta visuotinai pripažinta žinių potencialo vertinimo metodika, nesutariama, kokie veiksniai lemia darbuotojų žinių potencialą. Siūlomas žinių potencialo vertinimo modelis adaptuotas transporto sektoriui, atsižvelgiant į jį lemiančių veiksnių specifiką, į modelį įtraukti tokie veiksniai: išsimokslinimas, profesinė patirtis, pareigų lygis, pareigingumas, sprendimų priėmimo mastas ir atsakomybė, savarankiškumas darbe, darbo kultūra, technologijų naudojimas darbe, darbo sudėtingumas, motyvacija dirbti, darbuotojo įtaka organizacijos tikslams įgyvendinti. Parengtos jų specifikacijos. Modelio praktinis priimtinumas patikrintas transporto įmonėje eksperimentu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotojas; Metodas; Transporto sektorius; Veiksniai; Vertinimas; Žinių potencialas; Assessment; Employee; Factors; Knowledge potential; Method; Transport sector.

ENAlthough plenty of scientists have researched the theoretical and practical problems of assessing knowledge potential for a few decades, the unified and single methodology of assessment has not been accepted. Discussions on the factors having the strongest impact on the knowledge potential of employees have been processed. The method stated in this article is adopted to transport sector. An evaluation of specifications for the factors making a real impact helped with building a model including such factors as educational level, occupational experience, occupation level, dutifulness, decision making and responsibility level, self-support at work, work culture, difficulty level at work, motivation, employee’s influence on achieving organization‘s aim and the level of using technology at work. The specifications of the above introduced factors have been prepared. Practical acceptance of the model has been researched by an experiment conducted in a transport company. [From the publication]

ISSN:
1648-4142; 1648-3480
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45137
Updated:
2021-03-04 09:26:00
Metrics:
Views: 22
Export: