D. Kleino "Naujos giesmju knygos" : tekstai ir jų šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
D. Kleino "Naujos giesmju knygos": tekstai ir jų šaltiniai
Alternative Title:
D. Kleins "Naujos giesmju knygos": die Texte und ihre Quellen
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2009.
Pages:
470 p
Notes:
Bibliografija.
Article in the Book:
Šinkūnas, Mindaugas. Danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba. P. 22-37
Keywords:
LT
Italija (Italy); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTTai - pirmasis giesmyno "Naujos giesmju knygos" faksimilinis leidimas, parengtas Parmos universiteto ordinarinio profesoriaus ir Lietuvos Respublikos habilituoto daktaro Guido Michelini. Leidinyje pateikiami išsamūs komentarai lietuvių ir vokiečių kalbomis, platus įvadas, giesmių sąrašai ir bibliografija. Pirmosios lietuvių kalbos gramatikos autoriaus Danieliaus Kleino giesmynas "Naujos giesmju knygos" yra viena iš svarbiausių iki XIX a. vidurio pasirodžiusių lietuviškų knygų. Giesmynas, išleistas 1666 m. ir pakartotas be pakeitimų 1667 m., reikšmingas pirmiausia tuo, kad jis prisidėjo prie moderniosios lietuvių eilėdaros susidarymo. Iki šių dienų išlikę keturi knygos egzemplioriai saugomi užsienio bibliotekose (du iš jų - Valstybinėje Prūsijos kultūros paveldo bibliotekoje Berlyne, po vieną - Torūnės universiteto bibliotekoje ir Hercogo Augusto bibliotekoje Volfenbiutelyje). Sudarytojas Guido Michelini - Parmos universiteto ordinarinis profesorius (Italija), Vilniaus universiteto filologijos mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto garbės daktaras. 1998 m. apdovanotas Kultūros Ministerijos medaliu, 2002 m. jam suteiktas Gedimino ordinas. Kiti G. Michelini moksliniai leidiniai: 1589 m. "Giesmes Duchaunas": Lutherio "Geistliche Lieder"Mažvydo "Giesmes Chriksczoniskas": pirmas lietuviškas giesmynas.Reikšminiai žodžiai: Raštijos paminklas; Giesmynas; Faksimilė; šaltinis; Originalas; Komentaras; Old lithuanian text; Book of ecclesiastical songs; Facsimile; Sourse; Comment.

ENThis is the first facsimile edition of the hymnal “Naujos giesmju knygos” prepared by the Professor in Ordinary of Parma University and Habilitated Doctor of the Republic of Lithuania Guido Michelini. The publication contains comprehensive comments in the Lithuanian and German languages, a broad introduction, lists of hymns and bibliography. The hymnal by Daniel Klein, author of the first Lithuanian grammar, is one of the most important Lithuanian books to had been published by the middle of the 19th century. Published in 1666 and republished without modifications in 1667, the hymnal is first of all significant because of its contribution to the formation of the modern Lithuanian versification. Four copies of the book surviving to these days are kept in foreign libraries (two of them – in the National Berlin Library of Prussian Cultural Heritage, one in the Library of Torun University and in the Herzog August Library in Wolfenbüttel each). The compiler Guido Michelini is a Professor in Ordinary at Parma University (Italy), Doctor of Philology at Vilnius University, Honorary Doctor of Klaipėda University. In 1998, he was awarded a medal of the Ministry of Culture and in 2002 was conferred the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas. Other scientific publications by G. Michelini include 1589 m. „Giesmes Duchaunas“: Lutherio „Geistliche Lieder“ ir Mažvydo „Giesmes Chriksczoniskas“: pirmas lietuviškas giesmynas.

ISBN:
9789955341512
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22575
Updated:
2020-02-27 08:13:35
Metrics:
Views: 159
Export: