Jono Berento "Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos" : Mörlino traktato pritaikymas poezijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Jono Berento "Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos": Mörlino traktato pritaikymas poezijoje
Alternative Title:
Jono Berento "Iš naujo perveizdėtos ir pagerintos Giesmių Knygos"
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2010.
Pages:
230 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Giesmyno sandara ir istorinis kontekstas — Giesmyno tradicijos pratęsimas — Naujieji 1732 m. giesmyno tekstai: Jono Berento kūryba; Adomo Fridricho Šimelpenigio kūryba; Petro Gotlybo Milkaus kūryba; Pilypo Ruigio kūryba; Kristijono Štimerio kūryba; Jono Andriaus Kaizerio kūryba; Kristupo Polio kūryba; Fridricho Kristupo Rabės kūryba; Abromo Dovydo Liūneburgo kūryba; Jono Jokūbo Šperberio kūryba; Anoniminė kūryba; Anoniminiai tekstai, kuriuos būtų galima laikyti ankstesnių vertimų naujais variantais — Bibliografija — Lietuviškų giesmių ir jų šaltinių sąrašai: 1732 m. giesmyno tekstai; Pirmą sykį 1732 m. giesmyne išverstos vokiškos giesmės — Kurze Inhaltsangabe (santrauka vok. k.) — Scheda bibliografica (santrauka italų k.).
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta svarbiam Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigo Įsrutyje Jono Berento (Johannes Behrendt) 1731m. giesmynui „Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos“, kurio unikalus egzempliorius saugomas Prūsijos paveldo bibliotekoje Berlyne. Monografiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje aptariama 1732 m. giesmyno istorija. Skyriuje „Giesmyno sandara ir istorinis kontekstas" nagrinėjamos giesmyno sudarymo aplinkybės, atskleidžiamos sąsajos tiek su ankstesniu lietuvišku rinkiniu (F. Šusterio 1705 m. Naujos <...> giesmju knygos), tiek su tuometiniais, ypač Karaliaučiaus, giesmynais vokiečių kalba, pateikiančiais naujų 1731 m. tekstų šaltinius. Nustatyta, kad, redaguojant kartojamus 1705 m. tekstus ir rengiant 1731m. pirmą kartą spausdinamus verstinius tekstus, taikytos M. Morlino 1706 m. traktato „Principium primarium in lingua lithuanica“ idėjos. Šj svarbų faktą autorius pabrėžė pačiame monografijos pavadinime sakiniu „Morlino traktato pritaikymas poezijoje“. Skyriuje „Giesmyno tradicijos pratęsimas“ aptariami vėlesnių leidimų papildymai ir perspausdinamų 1732 m. giesmyno tekstų redagavimai. Antrojoje dalyje perrašomi' visi nauji 1732 m. giesmyno kūriniai (apie 80) kartu su vokiškais jų šaltiniais iš tuometinių Karaliaučiaus leidinių1, retsykiais pridedant senąjį 1705 m. knygos variantą; dar pateikiami keli ryškiai perdirbti perspausdinimai iš ankstesniojo giesmyno kartu su 1705 m. tekstais ir vokiškais originalais. Knygos gale yra bibliografija (pagal leidimo metus) ir lietuviškų giesmių bei jų šaltinių sąrašai.

ENThe monograph is dedicated to the important 1731 hymnal “Jß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû Knygos” [Jß Newly Revised and Improved Book of Hymns] by Johannes Behrendt, Evangelical Lutheran priest from Insterburg in Lithuania Minor. The unique copy of this hymnal is kept at the Prussian Heritage Library in Berlin. The monograph consists of two parts. The first part overviews the history of the 1732 hymnal. The chapter “The composition and historical context of the hymnal” explores the circumstances of compiling the hymnal, reveals the connections with both the previous Lithuanian collection (the 1705 “Naujos <...> giesmju knygos” [New <…> Books of Hymns] by F. Šusteris) and the then hymnals in German, in particular from Königsberg, which present the sources of the new texts of 1731. While editing the repeated texts of 1705 and preparing the translated texts published for the first time in 1731, the ideas of Mörlin’s treatise “Principium primarium in lingua lithuanica” of 1706 have been used. The author highlighted this important fact by the phrase “Adaptation of Mörlin’s Treatise in Poetry” in the title of the monograph. The chapter “Continuation of the tradition of the book of hymns” discusses the supplements of later editions and edited reprinted texts of the 1732 hymnal. The second part rewrites all new works of the 1732 hymnal (around 80) together with their German sources from the then publications of Königsberg, occasionally inserting the old version of the 1705 book; and presents several significantly altered reprinted texts from the previous hymnal together with the 1705 texts and German originals. Bibliography (according to the year of publishing) and the lists of Lithuanian hymns as well as their sources are given at the end of the book.

ISBN:
9789986080497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28556
Updated:
2022-01-27 19:55:57
Metrics:
Views: 27
Export: